Aktuella projekt

Kommunförbundet tar initiativ till projekt där det finns ett uttalat utvecklingsbehov hos våra kommuner. Just nu bedriver vi nedanstående projekt tillsammans.

Projekt vi bedriver

  • Bättre liv för sjuka äldre, Västernorrland. Läs mer
  • Energikontor Västernorrland. Läs mer
  • Miljösamverkan Västernorrland. Läs mer
  • IMPROVE Läs mer
  • Make Sense Läs mer
  • ERUDITE Läs mer
  • Förbättrat stöd och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade - nationell satsning
  • Psykisk hälsa - nationell satsning
  • SECURE - Smartare energisamhällen i de norra och arktiska områdena Läs mer
  • eSamverkan Läs mer