Kunskapsdagar, kurser och utbildningar

Januari

Socialtjänstens arbete med placering av barn och unga

En riktad fördjupningsdag för socialsekreterare (s k barn- och familjehemssekreterare) och chefer som arbetar med placering av barn och unga.

10 januari, Sundsvall

Läs mer och anmäl

Kunskap för barn och ungas bästa

Del 3: Evidensbaserad praktik i praktiken
12 januari kl. 09:00 – 16:00
Föreläsningen startar kl.09:00, fika 10:00

Läs mer och anmäl

Motiverande samtal - MI Grundutbildning del 1

Motivational Interviewing, en samtalsmetod och ett förhållningssätt i en förändringsprocess.

18 januari och 1 februari, Sundsvall

Läs mer och anmäl

Februari

Risk- och skyddsfaktorer i praktiskt socialt arbete med unga

Dagen riktar sig till chefer, socialsekreterare och öppenvårdspersonal som jobbar med bedömning, utredning eller insatser inom kommunal socialtjänst, område barn och unga.

2 februari, Härnösand

Läs mer och anmäl

Dialogmöte vård och omsorgscollege södra norrland

3 februari, Sundsvalls kommunhus, KS-salen kl. 09.00-11.30

Läs mer och anmäl

Uppmärksamhetsdag om DOPNING

Dagen är en del i den uppmärksamhetsvecka som anordnas i länet gällande dopning i bred samverkan med många aktörer.

3 februari, kl. 09.30-15.00 (kaffe från 08.30) i Härnösand

Läs mer och anmäl

Dokumentation för HVB-personal – ensamkommande barn & unga

Målgrupp är personal och verksamhetsansvariga inom kommunal HVB-vård för ensamkommande barn och unga.

7 februari, Sundsvall

Läs mer och anmäl

Dokumentation för HVB-personal – ensamkommande barn & unga

Målgrupp är personal och verksamhetsansvariga inom kommunal HVB-vård för ensamkommande barn och unga.

9 februari, Örnsköldsvik

Läs mer och anmäl

Motiverande samtal - MI Grundutbildning del 1

Motivational Interviewing, en samtalsmetod och ett förhållningssätt i en förändringsprocess.

8 och 22 februari, Örnsköldsvik

Läs mer och anmäl

Mars

Utbildning i HAP, Haschavvänjningsprogrammet

1 mars, 09.30-15.00, Härnösand

Läs mer och anmäl

Motiverande samtal - MI Grundutbildning del 1

Motivational Interviewing, en samtalsmetod och ett förhållningssätt i en förändringsprocess.

1 och 15 mars, Sundsvall
29 mars och 12 april, Sundsvall
8 och 29 mars, Sollefteå

Läs mer och anmäl

Professionellt bemötande & förhållningssätt Ensamkommande barn och unga

Kursen riktar sig till dig som i din arbetsroll inom den kommunala socialtjänsten möter ensamkommande barn och unga.

16-17 mars, Örnsköldsvik

Läs mer och anmäl

Att sätta mål - basutbildning

För handläggare inom området Barn och unga.

27 mars, Härnösand

Läs mer och anmäl

Att sätta mål, fördjupning - För handläggare inom området barn & unga

Utbildningen riktas till handläggare inom den kommunala socialtjänstens verksamhetsområde, barn och unga.

27 mars, Härnösand

Läs mer och anmäl

Att sätta mål, bas - För personal inom kommunal socialtjänst

28 mars, Härnösand

Läs mer och anmäl

Att sätta mål, fördjupning - För personal inom kommunal socialtjänst

28  mars, Härnösand

Läs mer och anmäl

PÅMINNELSEKURS/BOOSTER Att sätta mål - För personal inom kommunal socialtjänst

För dig som tidigare gått utbildning i Att sätta mål (målformulering) bas och fördjupning under 2015-2016.

29 mars, Härnösand

Läs mer och anmäl

Projektledning Grund 2+2 dgr

Detta är grundkursen för dig som skall driva projekt enligt Västernorrlands gemensamma generiska projektmodell och metod!

30-31 mars och 2-3 maj 2017

Läs mer och anmäl

April

Maj

AUDIT/DUDIT, DUDIT-E och Alcohol-E

Utbildning i screeninginstrumenten AUDIT/DUDIT, DUDIT-E och Alcohol-E.
Utbildningen vänder sig till personal i Västernorrlands län som i sitt arbete möter personer med riskbruks-, missbruks- och beroendeproblematik.

3 maj 2017

Läs mer och anmäl

Dokumentation för utförare inom socialtjänsten

Utbildningsdagen riktas till utförare inom socialtjänstens verksamhetsområde (anställda inom kommunal öppenvård och kommunala HVB med utredningsuppdrag).

9 maj, Härnösand

Läs mer och anmäl

Projektledning Grund 2+2 dgr

Detta är grundkursen för dig som skall driva projekt enligt Västernorrlands gemensamma generiska projektmodell och metod!

9-10 maj och 7-8 juni 2017

Läs mer och anmäl

Utbildningsdag om hedersrelaterat våld och förtryck, barn- och tvångsäktenskap

Dagen riktar sig till personal inom socialtjänsten, polisen, åklagarmyndigheten, skolan, sjukvården och Migrationsverket. 

Program

19 maj, Folkhögskolan Härnösand
Anmäl dig till Hannah Kejerhag senast 9 maj 

Juni

SocialKOLA och beredningsgrupp gemensam konferens

Du som deltagare i SocialKOLA och beredningsgrupp hälsar välkommen till en gemensam konferens.

15-16 juni 2017

Läs mer och anmäl

Augusti

Motiverande samtal - MI-utbildning, grund

Motiverande samtal  MI används i många sammanhang där det handlar om att hjälpa människor till en förändring på deras egna villkor. 1+1 dag.

31 augusti och 14 september 

Läs mer och anmäl

September

Dialogmöte med vård- och omsorgscollege södra Norrland

Under dialogmötet tar vi del av varandras erfarenheter och lyssnar till föreläsningar.

4 september 09.00-11.30

Läs mer och anmäl

Motiverande samtal - MI-utbildning, grund

Motiverande samtal MI används i många sammanhang där det handlar om att hjälpa människor till en förändring på deras egna villkor. 1+1 dag.

6 september och 20 september 

Läs mer och anmäl

Utbildning i HAP, Haschavvänjningsprogrammet

Utbildningen vänder sig till behandlare inom länets socialtjänst som ska arbeta med haschavvänjningsprogram (HAP). 3 tillfällen med start 13 sep.

13 september

Läs mer och anmäl

Oktober

Motiverande samtal - MI-utbildning, grund

Motiverande samtal MI används i många sammanhang där det handlar om att hjälpa människor till en förändring på deras egna villkor. 1+1 dag.

4 okt och 18 okt 2017
11 okt och 25 okt 2017
12 okt och 26 okt 2017

Läs mer och anmäl

November

Motiverande samtal - MI-utbildning, grund

Motiverande samtal MI används i många sammanhang där det handlar om att hjälpa människor till en förändring på deras egna villkor. 1+1 dag.

1 nov och 15 nov 2017
9 nov och 23 nov 2017

Läs mer och anmäl

Motiverande samtal - MI-utbildning, påbyggnad

Motiverande samtal MI används i många sammanhang där det handlar om att hjälpa människor till en förändring på deras egna villkor. 1+1 dag.

22 nov 6 dec 2017

Läs mer och anmäl

Kunskap ger välfärd

Ett av våra verktyg för att stötta och stimulera kommunerna i sitt utvecklingsarbete är våra uppskattade kurser, utbildningar och kunskapsdagar.

Här hittar du aktuellt material från kurser:

Konferens kring utsatta EU-medborgare