Kunskapsdagar, kurser och utbildningar

Januari

Socialtjänstens arbete med placering av barn och unga

En riktad fördjupningsdag för socialsekreterare (s k barn- och familjehemssekreterare) och chefer som arbetar med placering av barn och unga.

10 januari, Sundsvall

Läs mer och anmäl

Kunskap för barn och ungas bästa

Del 3: Evidensbaserad praktik i praktiken
12 januari kl. 09:00 – 16:00
Föreläsningen startar kl.09:00, fika 10:00

Läs mer och anmäl

Motiverande samtal - MI Grundutbildning del 1

Motivational Interviewing, en samtalsmetod och ett förhållningssätt i en förändringsprocess.

18 januari och 1 februari, Sundsvall

Läs mer och anmäl

Februari

Risk- och skyddsfaktorer i praktiskt socialt arbete med unga

Dagen riktar sig till chefer, socialsekreterare och öppenvårdspersonal som jobbar med bedömning, utredning eller insatser inom kommunal socialtjänst, område barn och unga.

2 februari, Härnösand

Läs mer och anmäl

Dialogmöte vård och omsorgscollege södra norrland

3 februari, Sundsvalls kommunhus, KS-salen kl. 09.00-11.30

Läs mer och anmäl

Uppmärksamhetsdag om DOPNING

Dagen är en del i den uppmärksamhetsvecka som anordnas i länet gällande dopning i bred samverkan med många aktörer.

3 februari, kl. 09.30-15.00 (kaffe från 08.30) i Härnösand

Läs mer och anmäl

Dokumentation för HVB-personal – ensamkommande barn & unga

Målgrupp är personal och verksamhetsansvariga inom kommunal HVB-vård för ensamkommande barn och unga.

7 februari, Sundsvall

Läs mer och anmäl

Dokumentation för HVB-personal – ensamkommande barn & unga

Målgrupp är personal och verksamhetsansvariga inom kommunal HVB-vård för ensamkommande barn och unga.

9 februari, Örnsköldsvik

Läs mer och anmäl

Motiverande samtal - MI Grundutbildning del 1

Motivational Interviewing, en samtalsmetod och ett förhållningssätt i en förändringsprocess.

8 och 22 februari, Örnsköldsvik

Läs mer och anmäl

Mars

Utbildning i HAP, Haschavvänjningsprogrammet

1 mars, 09.30-15.00, Härnösand

Läs mer och anmäl

Motiverande samtal - MI Grundutbildning del 1

Motivational Interviewing, en samtalsmetod och ett förhållningssätt i en förändringsprocess.

1 och 15 mars, Sundsvall
29 mars och 12 april, Sundsvall
8 och 29 mars, Sollefteå

Läs mer och anmäl

Professionellt bemötande & förhållningssätt Ensamkommande barn och unga

Kursen riktar sig till dig som i din arbetsroll inom den kommunala socialtjänsten möter ensamkommande barn och unga.

16-17 mars, Örnsköldsvik

Läs mer och anmäl

Att sätta mål - basutbildning

För handläggare inom området Barn och unga.

27 mars, Härnösand

Läs mer och anmäl

Att sätta mål, fördjupning - För handläggare inom området barn & unga

Utbildningen riktas till handläggare inom den kommunala socialtjänstens verksamhetsområde, barn och unga.

27 mars, Härnösand

Läs mer och anmäl

Att sätta mål, bas - För personal inom kommunal socialtjänst

28 mars, Härnösand

Läs mer och anmäl

Att sätta mål, fördjupning - För personal inom kommunal socialtjänst

28  mars, Härnösand

Läs mer och anmäl

PÅMINNELSEKURS/BOOSTER Att sätta mål - För personal inom kommunal socialtjänst

För dig som tidigare gått utbildning i Att sätta mål (målformulering) bas och fördjupning under 2015-2016.

29 mars, Härnösand

Läs mer och anmäl

Projektledning Grund 2+2 dgr

Detta är grundkursen för dig som skall driva projekt enligt Västernorrlands gemensamma generiska projektmodell och metod!

30-31 mars och 2-3 maj 2017

Läs mer och anmäl

April

Maj

AUDIT/DUDIT, DUDIT-E och Alcohol-E

Utbildning i screeninginstrumenten AUDIT/DUDIT, DUDIT-E och Alcohol-E.
Utbildningen vänder sig till personal i Västernorrlands län som i sitt arbete möter personer med riskbruks-, missbruks- och beroendeproblematik.

3 maj 2017

Läs mer och anmäl

Dokumentation för utförare inom socialtjänsten

Utbildningsdagen riktas till utförare inom socialtjänstens verksamhetsområde (anställda inom kommunal öppenvård och kommunala HVB med utredningsuppdrag).

9 maj, Härnösand

Läs mer och anmäl

Projektledning Grund 2+2 dgr

Detta är grundkursen för dig som skall driva projekt enligt Västernorrlands gemensamma generiska projektmodell och metod!

9-10 maj och 7-8 juni 2017

Läs mer och anmäl

Utbildningsdag om hedersrelaterat våld och förtryck, barn- och tvångsäktenskap

Dagen riktar sig till personal inom socialtjänsten, polisen, åklagarmyndigheten, skolan, sjukvården och Migrationsverket. 

Program

19 maj, Folkhögskolan Härnösand
Anmäl dig till Hannah Kejerhag senast 9 maj 

Juni

SocialKOLA och beredningsgrupp gemensam konferens

Du som deltagare i SocialKOLA och beredningsgrupp hälsar välkommen till en gemensam konferens.

15-16 juni 2017

Läs mer och anmäl

Augusti

Projektledning Grund 2+2 dgr

Detta är grundkursen för dig som skall driva projekt enligt Västernorrlands gemensamma generiska projektmodell och metod!

28-29 augusti och 18-19 september 

Läs mer och anmäl

Motiverande samtal - MI-utbildning, grund

Motiverande samtal  MI används i många sammanhang där det handlar om att hjälpa människor till en förändring på deras egna villkor. 1+1 dag.

31 augusti och 14 september 

Läs mer och anmäl

September

Dialogmöte med vård- och omsorgscollege södra Norrland

Under dialogmötet tar vi del av varandras erfarenheter och lyssnar till föreläsningar.

4 september 09.00-11.30

Läs mer och anmäl

En kunskapsdag om preventiva insatser mot droger bland ensamkommande barn

Dagen syfte är att öka kompetensen kring missbruk av droger och vänder sig till personal inom länets kommuner och landsting som i sina verksamheter möter ensamkommande barn och unga.

5 september 

Läs mer och anmäl

Motiverande samtal - MI-utbildning, grund

Motiverande samtal MI används i många sammanhang där det handlar om att hjälpa människor till en förändring på deras egna villkor. 1+1 dag.

6 september och 20 september 

Läs mer och anmäl

Utbildning i HAP, Haschavvänjningsprogrammet

Utbildningen vänder sig till behandlare inom länets socialtjänst som ska arbeta med haschavvänjningsprogram (HAP). 3 tillfällen med start 13 sep.

13 september

Läs mer och anmäl

Projektledning Grund 2+2 dgr

Detta är grundkursen för dig som skall driva projekt enligt Västernorrlands gemensamma generiska projektmodell och metod!

20-21 sep och 16-17 okt

Läs mer och anmäl

Kunskap för barn & ungas bästa

Del 1: Dokumentation som en del av en kunskapsbaserad verksamhet - inkl nya SOSFS2014:5 och 2014:6
Basutbildningen riktar sig till handläggare/socialsekreterare inom barn och unga området.

21 september kl 08.30-16.00

OBS! Fika och inregistrering kl 08.30-09.00

Läs mer och anmäl

Oktober

Sätt ljus på natten

Dagen kommer att handla om projektet Ljus i natten som drivits av SKL. Vi kommer att få ta del av SKL:s rekommendation för arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre.

13 oktober, 09.00-15.00, Härnösand

Läs mer och anmäl

Motiverande samtal - MI-utbildning, grund

Motiverande samtal MI används i många sammanhang där det handlar om att hjälpa människor till en förändring på deras egna villkor. 1+1 dag.

4 okt och 18 okt 2017
11 okt och 25 okt 2017
12 okt och 26 okt 2017

Läs mer och anmäl

Kunskap för barn & ungas bästa

Del 2: Barns möte med socialtjänsten 
Basutbildningen riktar sig till handläggare/socialsekreterare inom barn och unga området.

17 oktober

Föreläsningen startar kl 09.00, fika kl 10.00

Läs mer och anmäl

November

Motiverande samtal - MI-utbildning, grund

Motiverande samtal MI används i många sammanhang där det handlar om att hjälpa människor till en förändring på deras egna villkor. 1+1 dag.

1 nov och 15 nov 2017
9 nov och 23 nov 2017

Läs mer och anmäl

Kunskap för barn & ungas bästa

Del 3: Evidensbaserad praktik i praktiken
Basutbildningen riktar sig till handläggare/socialsekreterare inom barn och unga området.

7 november

Föreläsningen startar kl 09.00, fika kl 10.00

Läs mer och anmäl

Motiverande samtal - MI-utbildning, påbyggnad

Motiverande samtal MI används i många sammanhang där det handlar om att hjälpa människor till en förändring på deras egna villkor. 1+1 dag.

22 nov och 6 dec 2017

Läs mer och anmäl

December

Projektledning Grund 2+2 dgr

Detta är grundkursen för dig som skall driva projekt enligt Västernorrlands gemensamma generiska projektmodell och metod!

20-21 nov och 11-12 dec 

Läs mer och anmäl

Kunskap ger välfärd

Ett av våra verktyg för att stötta och stimulera kommunerna i sitt utvecklingsarbete är våra uppskattade kurser, utbildningar och kunskapsdagar.

Här hittar du aktuellt material från kurser:

Konferens kring utsatta EU-medborgare