Hur värnar vi demokratin?

I år firar den svenska tryckfrihetsförordningen 250 år. Det är den äldsta lagen om större allmän yttrandefrihet och tryckfrihet i världen. Med anledning av detta har det anordnats seminarier runt om i Sverige om yttrandefriheten och vilka utmaningar och hot det fria ordet står inför idag i Sverige och i världen. Yttrandefrihet var också tema på årets bokmässa. Där medverkade förföljda författare, musiker och konstnärer som fått skydd i Sverige och Norge som en påminnelse om att yttrandefriheten inte är någon självklarhet, utan något som måste erövras av varje ny generation.

I mitt arbete som samordnare på Kommunförbundet ingår att omvärldsbevaka. Nej jag var inte på bokmässan. Att läsa programmet ger insikt nog om att kampen om det fria ordet ständigt måste pågå - särskilt i en tid då öppenhet och informationsutbyte dagligen ställs mot förtryck och näthat. Dock hade jag inte tackat nej, om jag blivit inbjuden och fått tillfälle att gå på seminariet ”Livet, konsten och kärleken enligt Patti Smith", där den ikoniska världsartisten, författaren och bildkonstnären Patti Smith och ärkebiskop emeritus KG Hammar - båda förenade i sitt intresse för Dag Hammarskjölds tankebok -Vägmärken - hade ett personligt samtal om liv och litteratur.

Men i stället för Livet, konsten och kärleken enligt Patti Smith, var min roll att kalla kommunerna till ett möte om hur de kan organisera sitt arbete för att värna demokratin mot våldbejakande extremism. Det kan kännas tungt att kalla till ett sådant möte 250 år efter tryckfrihetsförordningens tillkomst. Samtidigt gläder det mig att kommunerna tar hjälp av varandra och Kommunförbundet i sitt arbete med att värna demokratin. Det handlar om att den våldsbejakande extremismenens berättelse måste förlora sin attraktivitet. Det är en berättelse som angår oss alla.

Åsa Claeson Nordin, oktober 2016