Tillsammans för välfärd och utveckling

Tillsammans för välfärd och utveckling

Tillsammans för välfärd och utveckling

Tillsammans för välfärd och utveckling


Kommunförbundet Västernorrland är en samverkansplattform för Västernorrlands sju kommuner.

Vi hjälper våra medlemskommuner med verksamhets- och kunskapsutveckling och syftet är att det
ska bidra till goda och likvärdiga förutsättningar för länets invånare, oavsett vilken kommun de bor i.
För tillsammans blir vi starkare!

Elevhälsan i Västernorrland i fokus i internationellt projekt

Elevhälsan i Västernorrland i fokus i internationellt projekt

Kommunförbundet Västernorrland har tillsammans med åtta partners i sex olika länder analyserat pandemins konsekvenser för offentlig verksamhet. Nu avslutas projektet Erudite2 efter ett års erfarenhetsutbyte.- Tack vare den utvecklingen som påbörjades redan innan...

Missa inte Esthers släktträff - äldrekonferensen sänds 27 oktober!

Fördelarna med ett kommunförbund – enligt kommunerna själva

Share This