Kommunförbundet Västernorrland

Kommunerna i Västernorrland vet att ensam inte är stark och att samarbete är viktigt. Kommunförbundet Västernorrland stödjer medlemskommunerna med verksamhets- och kunskapsutveckling och syftet är att det ska bidra till goda och likvärdiga förutsättningar för länets invånare, oavsett vilken kommun de bor i. För tillsammans blir vi starkare!

kommunförbundet-sommar-19
kommunförbundet-sommar-17
kommunförbundet-sommar-8
kommunförbundet-sommar-10
kommunförbundet-sommar-12
kommunförbundet-sommar-15
kommunförbundet-höst-14
kommunförbundet-sommar-4
kommunförbundet-sommar-9
16056176-ljungan-i-solnedgangen
Ulvön
trysunda
vålön
ångermanälven
previous arrow
next arrow

Aktuellt just nu

Visa alla nyheter

Varje år frågar vi våra nätverksdeltagare vad de tycker om Kommunförbundet Västernorrlands arbete. Några av deltagarna har också tackat ja till att delta på film för att dela sina tankar. Här är vår senaste film där vi intervjuat deltagare från Örnsköldsvik och Sundsvall.

Ibland livesänder vi på Kommunförbundet Västernorrland konferenser, föreläsningar och kurser på vår webb. Det gör vi för att öka tillgängligheten, så att även du som har långt att resa, eller av annan anledning inte har möjlighet att närvara fysiskt, ska kunna delta.

Kommunförbundet Västernorrland är en flexibel arbetsplats med bra möjligheter till distansarbete och med förtroendearbetstid. Hos oss jobbar ett 40 tal personer som är spetskompetenser inom sina yrken. Bland annat socionomer, ekonomer, projektledare, verksamhetsutvecklare, forskare och kommunikatörer.

Ny Socialtjänstlagstiftning förväntas träda i kraft 2025

Regeringen kommer under 2024 presentera en ny socialtjänstlag, som bygger på det framtagna förslaget Hållbar socialtjänst SOU 2020:47. Lagen kommer medföra förändringar för kommunen utifrån att socialtjänstens uppdrag nu få ett mer förebyggande perspektiv med lätt tillgängliga insatser.

Vi har samlat all information i ett inlägg som uppdateras eftersom mer information blir tillgänglig.