Tillsammans för välfärd och utveckling

Tillsammans för välfärd och utveckling

Tillsammans för välfärd och utveckling

Tillsammans för välfärd och utveckling


Kommunförbundet Västernorrland är en samverkansplattform för Västernorrlands sju kommuner.

Vi hjälper våra medlemskommuner med verksamhets- och kunskapsutveckling och syftet är att det
ska bidra till goda och likvärdiga förutsättningar för länets invånare, oavsett vilken kommun de bor i.
För tillsammans blir vi starkare!

Välfärdskonferensen 2022 hölls den 28 april - eftertitta om du missat

Tillsammans för välfärd och utveckling – se filmen!

Share This