Vi ska nyttja styrkan i att arbeta tillsammans!

Vi ska nyttja styrkan i att arbeta tillsammans!

Tänk att ett virus kunde få oss att ställa om. Vi människor har tidigare grubblat kring klimatförändringar, bostadsbubblor och ett spänt världspolitiskt läge. Det är naturligtvis stora och viktiga frågor även fortsatt. Men det som överskuggade allt detta år 2020 var...