Kommunförbundet Västernorrland / Nyhet / 2,4 miljoner kronor beviljas till resurscentra mot hedersrelaterat våld: ” Det här kommer att ge utsatta ett bättre stöd, snabbare”

2,4 miljoner kronor beviljas till resurscentra mot hedersrelaterat våld: ” Det här kommer att ge utsatta ett bättre stöd, snabbare”

Kunskapen kring hedersrelaterat våld och förtryck behöver bli bättre. Nu ska ett resurscentrum bildas i länet, med samlad expertis från kommuner, region, polis och åklagarmyndigheten i länet.
– Det är fantastiskt att vi får ett så brett deltagande i länet, det kommer göra att den drabbade möts av hög kompetens och får rätt stöd, säger Anneli Okerman, projektmedarbetare vid Kommunförbundet Västernorrland.

Nu är det klart att Västernorrland i samverkan mellan länsstyrelsen, regionen och alla sju kommunerna genom Kommunförbundet, beviljas stöd för att skapa ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap samt könsstympning.

Genom att bygga ett virtuellt hus där alla professioner samlar sin kunskap ska utsatta få rätt stöd, och motverkar så att ingen hamnar mellan stolarna.

– Det kan vara en ung person som behöver stöd att komma ur sin livssituation. Att leva under hot påverkar hälsan och det krävs insatser från bland annat hälso- och sjukvård samt från kommunen för att kunna leva ett liv fritt från våld. För att kunna ge rätt stöd behövs kunskap och samsyn mellan alla professionerna som är berörda, säger Anneli Okerman

Tiden kan också kortas från indikation till att en utsatt person får hjälp genom en samverkan.

– Det här är en målgrupp där det kan gå väldigt illa väldigt fort, så de behöver snabba insatser, säger Anneli Okerman.

Virtuellt hus för samlad expertis
Pengarna beviljas av Regeringen via det Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland till ur en total pott på tio miljoner kronor. Länsstyrelsen Västernorrland får drygt 2,4 miljoner av dessa till det gemensamma projektet.

En hemsida håller på att byggas för att samla kompetens och metodstöd om hedersrelaterat våld och förtryck, barn- och tvångsäktenskap, samt könsstympning. De som jobbar med sådana här frågor kommer snabbt att kunna hitta information, rådfråga expertteamet innan de tar beslut och även individer ska kunna få hjälp så att de hamnar rätt från början. Hemsidan samlar också fakta och länkar till bland annat stödlinjer och länets stödresurser.

– Målet är att de utsatta ska få likvärdigt stöd, de ska mötas med god kunskap och professionen som jobbar i yrken där de möter människor som utsätts, ska känna sig trygga i att de har rätt kunskap för att fatta beslut och erbjuda stöd, säger hon.

Det som är unikt i Västernorrland är den breda uppslutningen kring viljan att delta i ett resurscentrum.

– Det ger en fantastisk möjlighet att kunna hjälpa fler utsatta mer samordnat säger Anneli Okerman.

Anneli Okerman, kvinnofridssamordnare och projektmedarbetare i det kommande resurscentret.

070-685 79 43
Kommunförbundet Västernorrland

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.