Information om hantering av personuppgifter (GDPR)

Den 25 maj 2018 började den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla i hela EU. Syftet med den
nya förordningen är att skydda och 
stärka individens rättigheter då det gäller personuppgifter. 

Vi vill därför informera om hur vi använder dina personuppgifter som handledare eller kontaktperson när det gäller VFU för socionomer
i Västernorrland.
 

För att samordna våra VFU-platser i Västernorrland via Kommunförbundet Västernorrland så använder vi oss av ett praktikverktyg,
praktikplatsen.se för att registrera studenternas VFU-platser. De uppgifter vi får in från kommunerna om VFU-platser, samt uppgifter om
handledare och kontaktpersoner, för vi in i verktyget. 
 

När det gäller dina personuppgifter som handledare eller kontaktperson för VFU-platsen så registreras namn, epost och telefonnummer.  

Dessa uppgifter finns kvar i två år från aktuell VFU-period, sedan raderas dem. 

Du kan när som helst få information om vilka uppgifter vi sparat och du kan kontakta oss för att få dina uppgifter borttagna.  

För att ta del av uppgifterna i praktikplatsen.se krävs inloggning. 

Vi kan även komma att använda dina uppgifter för att ta kontakt med dig för förfrågan om att ta emot VFU socionomer vid ett annat tillfälle, förfrågan om att ta emot studiebesök eller annan aktivitet som rör socionomernas VFU.  

Vill du veta mer om hur uppgifterna hanteras så kan du ta del av praktikplatsen.se integritetspolicy: https://praktikplatsen.se/integritetspolicy 

 

Vid frågor om Praktikplatsen.se kontakta:

Katarina Nilsson

Processledare Skola Arbetsliv

Barn och Utbildning

Sundsvalls kommun

070-190 71 07

katarina.e.nilsson@sundsvall.se

Vid frågor om VFU-samordningen kontakta: 

Ina Strömberg

VFU-samordnare

Kommunförbundet Västernorrland

072-737 28 28

ina.stromberg@kfvn.se 

 

Share This