Tips till handledare och studenter

 Nedan följer några tips och råd från tidigare studenter och handledare – till nya studenter och handledare!

 

 • Var tydlig med förväntningar och farhågor i början. Kom överens om vad som gäller om problem i samarbetet uppstår.  
 • Var synkade tillsammans gällande synen på bland annat:
  – arbetstid/flextid och dylikt
  – arbetsuppgifter
  – studietider
  – ledigheter
 • Ömsesidigt uppdrag mellan studenten och handledare att se till att studenten har något att göra.  
 • Satsa på relationsbyggande från början!
 • Ha tilltro till lärandeprocessen; det kan bli mycket i början, ibland står det stilla, etc. tills man blivit varmare i kläderna,
  både som handledare och som student.
 • Viktigt med kontinuerlig dialog – att följa upp ”hur det fungerar, hur det känns”. 
 • Öppenhet skapar framgång! 
 • Ge feedback.
 • Var tydliga.

Till handledare 

 • Förbered plats för studenten, att det finns dator m m, ett gott välkomnande! 
 • Ordna gärna med kalendrar och fyll i vad som är inbokat de närmaste veckorna. 
 • Involvera och informera studenten om vad som händer i arbetet,
  än fast studenten inte kan/får närvara på vissa möten/i vissa sammanhang.
   
 • Ha reservuppgifter/uppdrag till hands om det uppstår luckor där studenten har tillfälle att utföra uppgifter. 
 • Sätt av tid och se det som ett uppdrag att vara handledare.
 • Följ upp delegerade uppgifter och ge feedback på utfört arbete.
 • Ingen är fullärd! 
 • Ställ rimliga krav och utmana studenten! 
 • Tänk på att vi använder en massa förkortningar hela tiden! Förklara gärna! 
 • Handledarna är representanter för kommunen.
 • Ta hjälp av kollegorna vid behov om tidsbrist föreligger.

Till studenter 

 • Studenten får gärna googla verksamheten innan, ringa och även besöka praktikplatsen innan VFU-perioden startar. 
 • Gå gärna på studiebesök, välj dom med omsorg och i dialog med handledaren.  
 • Ta för er, våga säga vad ni vill, våga ställa frågor.
 • Våga ta plats! 
 • Våga göra fel! 
 • Våga vara ny! 
 • Extern handledning är ett bra forum för stöd och utveckling.
 • Ta eget ansvar.
 • Var nyfiken – fråga! 
 • Var öppen.
 • Du är där för att lära dig – ställ inte för höga krav på dig själv! 
 • Be att få planera veckan som kommer och planera handledningstillfället. Ta vara på handledningstillfället.  
 • Ta chansen att prata med andra än din handledare. 
 • Tid för reflektion är jätteviktigt! För de studenter som pendlar upplevs detta vara extra svårt att hinna med. Det behöver planeras in mer tid för reflektion. Vad är att reflektera?
 • Börja inte för tidigt med den sista inlämningsuppgiften då mycket hinner hända innan den ska lämnas in. Börjar man med den för tidigt måste man i stort sett ändra på det mesta när deadline närmar sig. 
Share This