Utvecklingssamordnare – Försörjningsstöd/stöd till vuxna

Är du utbildad socionom med mångårig erfarenhet från socialt arbete inom kommunal verksamhet? Har du erfarenhet av verksamhetsutveckling? Då kanske du är den vi söker!

Kommunerna i länet samverkar genom Kommunförbundet Västernorrland i viktiga frågor inom välfärden. 

Utvecklingsområdet Försörjningsstöd är ett nytt, prioriterad utvecklingsområde inom socialtjänstens länsgemensamma satsningar i samverkan och syftar till att stödja kommunernas utveckling av kunskapsbaserade verksamheter. 

Utvecklingsuppdragen och processerna inom området samordnas av en utvecklingssamordnare som arbetar ge­nom och stödjer de professionellas nätverk som finns, lokalt och på länsnivå.

I arbetsprocesserna ska professionens erfarenhet, bästa tillgängliga vetenskap och brukarnas perspektiv knytas ihop.

Samordnaren deltar i och bevakar utvecklingen inom de nationella nätverk som finns inom om­rådet. Naturligtvis deltar samordnaren utifrån sin kompetens i de över­gripande uppdragen som Kommunförbundet genomför på uppdrag av kommunernas socialtjänster.

 I arbetsuppgifterna ingår att bidra till Kommunförbundets övergripan­de verksamhetsmål genom att bland annat:

  • etablera samverkan inom nytt område
  • samordna utvecklingsarbetet i de nätverk som skapas inom området på Kommunförbundet Västernorrland
  • samarbeta med näraliggande nätverk inom olika verksamhetsområden
  • delta i nationella nätverk och arbetsgrupper inom området
  • omvärldsbevakning inom området
  • koppla in ett kunskapsbaserat arbetssätt och vetenskapligt stöd till de prioriterade utvecklingsprocesserna
  • bistå med processtöd och verksamhetskunskap i utvecklings-pro­cesser i det lokala arbetet

Tjänsten är en tillsvidaretjänst på 100 procent. Tillträde enligt överenskommelse.

Du kommer att vara en del i en kompetent arbetsgrupp som arbetar i team och stödjer varandra. Din placering är i våra trevliga lokaler i Härnösand. Tjänsten innebär visst resande. Kommunförbundet är en flexibel arbetsplats och distansarbete görs upp med närmaste chef.
 

Kvalifikationer

Kompetenskrav: Socionom

Erfarenhetskrav: Mångårig verksamhetserfarenhet av den kommu­nala socialtjänsten, för tjänsten relevanta områden. Erfarenhet av att leda och driva framgångsrikt utvecklingsarbete inom kommunal verksamhet.

Önskvärd kompetens och erfarenhet: Vidare akademiska studier inom relevant ämnesområde. Erfarenhet och/eller utbildning inom kunskapsbaserad verksamhetsutveckling och/eller från de nationella sats­ningar som pågått inom de olika utvecklingsområdena. Erfarenhet från ledande funktioner är meriterande.

Förmåga att: Leda och driva arbetsprocesser självständigt, strukture­rat och i samarbete med andra. Tänka strategiskt och utifrån ett hel­hetsperspektiv. Lyssna in och anpassa genomförandet utifrån sam­manhanget. Bidra till fruktbara arbetsprocesser.

Intresse av att: Vara en del av en liten, flexibel, kompetent organisa­tion som har en stor utvecklingspotential och en viktig roll i kommu­nernas utveckling.

Sista ansökningsdag: 20220430

Ansökan skickas till: info@kfvn.se

Ytterligare Information:

Sirpa Virtanen

Chef för Socialtjänstens samverkans och stödstrukturer

070–3208541

sirpa.virtanen@kfvn.se

 

Share This