Genomförda projekt

I undermenyn till vänster hittar du information om projekt vi genomfört den senaste tiden. 

IMPROVE

I maj var Kommunförbundet Västernorrland värd för ett seminarie kring e-hälsa i Ljungaverk, Västernorrland, Sverige.

Läs mer!

Hållbar Framtid i Västernorrland

Hållbar Framtid i Västernorrland är ett projekt som ska bidra till genomförandet av de hållbarhetsintentioner som anges i den regionala utvecklingsstrategin (RUS).

Läs mer!

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik, utveckling av missbruks- & beroendevården.

Läs mer!

Share This