Välj en sida

Hållbart arbetsliv –

att stärka medarbetaren genom kompetensutveckling

 Jämfört med mansdominerade yrkesgrupper får kvinnodominerade yrkesgrupper sämre förutsättningar för kompetensutveckling. Trots att kvinnodominerade yrken utsätts för hårt förändringstryck och har fysiskt och psykiskt påfrestande arbeten som i högre utsträckning skapar stress, förkortat arbetsliv och sjukskrivningar. Projektet Hållbart arbetsliv Västernorrland har som mål att skapa en tydlig förändring. 

Att hålla ihop ett helt arbetsliv, utan att bli utbränd, utsliten fysiskt och sjukskriven, det är viktigt både för individen, arbetsgivarna och samhället. Projektet Hållbart arbetsliv ska genom kompetensutveckling ge våra kommuners duktig medarbetare inom äldreomsorgen kunskaper inom temaområdet hållbart arbetsliv. Projektet kommer att möjliggöra kunskap, utrymme och verktyg för personal att hitta sina vägar och nycklar till det hållbara arbetslivet i Västernorrland.

– Sjukskrivningstalen i Västernorrland är ett stort och komplext problem, det låter sig inte lösas med enkla lösningar i marginalerna. Jag tror det är viktigt att man har individen i fokus, det finns inga” one size fits all” – lösningar här, säger Peder Berg, projektledare för HAV, Kommunförbundet Västernorrland.

I projektet deltar Ånge, Sundsvall, Timrå, Härnösand och Sollefteå kommun.

Projektet befinner sig just nu i genomförandefasen. Huvudutbildare är upphandlade och de håller på att sätta sig in i projektet för att kunna inleda grundutbildningarna. Därefter kommer grupperna att få påbörja sina utbildningar, som skräddarsys utifrån vilket behov deltagarna har.

– Det är viktigt för projekt att deltagarna ges full möjlighet att påverka vad projektet innehåller, personalen i våra kommuner är de verkliga proffsen på vad som påverkar det hållbara arbetslivet och det gäller att vara lyhörd i projektet, säger Peder Berg.

Genomförandet av utbildningarna med deltagarna kommer att inledas i augusti 2021.

Fakta om socialfonden

Projektet har stöd från socialfondens programområde 1 Kompetensförsörjning, specifikt mål 1:1, Kompetensutvecklande insatser.

Socialfonden är en av EU:s så kallade strukturfonder, vars syfte är att stärka medlemsländernas ekonomi och sociala sammanhållning. Socialfonden ska också bidra till att minska skillnaderna i välstånd och levnadsstandard mellan länderna.

Insatserna inom socialfondsprogrammet ska syfta till bland annat till att stimulera kompetensutveckling som stärker deltagande kvinnors och mäns ställning på arbetsmarknaden.

Det programområde som projektet erhåller stöd från är PROGRAMOMRÅDE 1:

Det övergripande målet för insatser inom programområde 1 är att förbättra kompetensförsörjningen på den svenska arbetsmarknaden. Detta bland annat genom öka kompetensen hos redan sysselsatta.

Projektet pågår mellan: 2020-09-01 – 2023-02-28

Läs mer: Socialfonden – programområde 1

För mer information, kontakta projektledare Peder Berg:

E-post: peder.berg@kfvn.se

Mobil: 070-274 79 02

Här besöker du som deltar i projektet deltagarportalen
Här kan du också se utbildningsplan

Peder Berg

Peder Berg, projektledare HAV, Kommunförbundet Västernorrland

Share This