Hållbart arbetsliv – Deltagarportal

 

Projektet Hållbart Arbetsliv Västernorrland är till för dig som jobbar inom kommunal vård och omsorg i Västernorrland. Du som deltagare i projektet har möjlighet att delta i kostnadsfria utbildningar som syftar till att stärka dig som medarbetare.

 

Inrapportering av tid i ESF:s aktivitetsportal

Varje gång du genomgått en aktivitet/utbildning så måste du som deltagare rapportera in din tid till EU, det gör du i ESF:s aktivitetsportal. Följ instruktionerna i det e-postmeddelande du fått med inloggningsuppgifter. Stöter du på problem kan du titta på filmen nedan för instruktion om hur det går till. Behöver du fortfarande hjälp efter det kontakta Peder, projektledare 070-274 79 02 eller Ida, kommunikatör 073-073 80 17.

När du fått inloggningsuppgifter kan du logga in och rapportera din tid här:
Logga in på ESF:s aktivitetsportal

Så här gör du för att rapportera in tid (instruktionsfilm):

Kontakt

Peder Berg

Har du frågor? Kontakta gärna Peder Berg, projektledare för Hållbart Arbetsliv Västernorrland.

Peder Berg

Mobil: 070-274 79 02
E-post: peder.berg@kfvn.se

Hållbart Arbetsliv är ett kompetensutvecklingsprojekt i samverkan mellan Kommunförbundet Västernorrland, Ånge, Sollefteå, Timrå, Härnösands och Sundsvalls kommun. Målet är att stärka kompetensen hos anställda utifrån arbetsmarknadens och arbetsplatsens behov och därigenom bidra till sänkta sjuktal, att stärka individers anställningsbarhet och attraktivitet på arbetsmarknaden. Socialfonden finansierar 67 procent.

Share This