Välj en sida

Utbildningsplan Hållbart Arbetsliv Västernorrland – HAV

Just nu befinner sig projektet i genomförandefasen.

 

1. Kick off (2 h): I kick-offen får du som medarbetare mer information om projektet Hållbart arbetsliv Västernorrland. Vad vi kommer att göra, hur utbildningarna kommer att gå till och varför just vi är uttagna att vara med i projektet (Obligatorisk för alla projektdeltagare).

Tillfälle 1 – 16 aug: 10:00-12:00

Tillfälle 2 – 17 aug: 14:00-16:00

Tillfälle 3 – 19 aug: 10:00-12:00

Tillfälle 4 – 25 aug: 10:00-12:00

Tillfälle 6 – 13 sep: 10:00-12:00

2. Start (2 h): “Digitaliseringens intåg”
Professor Katarina Gidlund föreläser på ett pedagogiskt sätt även för de som inte är helt bekväma med teknikutvecklingen, om ”digitaliseringens intåg” på arbetsplatserna i Västernorrland. Föreläsningen handlar om dig som individ och digitaliseringens påverkan på din arbetsmiljö.

Katarina Gidlund är en av Sveriges mest meriterade forskare och föreläsare inom området digitalisering. Hon är professor på institutionen för informationssystem och teknologi och har under många år följt kommunernas arbete inom området digitalisering. (Obligatorisk för alla projektdeltagare).

Tillfälle 1 – 2 september kl 10-12, live via teams med Katarina Gidlund

Tillfälle 2 – 7 september kl 10-12, inspelad föreläsning via teams

Tillfälle 3 – 8 september kl 14-16, inspelad föreläsning via teams

Tillfälle 4 – 10 september kl 14-16, inspelad föreläsning via teams

Tillfälle 5 – 13 september kl 14-16, inspelad föreläsning via teams

3. Grund (halvdag): När arbetsmarknaden och arbetslivet förändras i allt högre takt ställs nya krav för att upprätthålla en god hälsa och fokuset ökar också på ett aktivt medarbetarskap. Med dagens ökande ohälsa och föreskrifter som fokuserar på förebyggande arbetsmiljöarbete kommer frågan om hållbara medarbetare allt högre upp på agendan. Människor ska helt enkelt inte behöva bli sjuka på grund av arbetet och vi kan förekomma det i många fall. Idag finns kunskapen kring vilka orsaker som ligger till grund för arbetsrelaterad ohälsa i dagens arbetsliv. Ju mer insikter och förståelse individen själv har för hur tillvaron långsiktigt kan påverka det egna välmåendet, ju större förutsättningar finns att agera bra (Obligatorisk för alla projektdeltagare).


Tillfälle 1 – 14:e september eftermiddag

Tillfälle 2 – 15:e september förmiddag

Tillfälle 3 – 20:e september eftermiddag

Tillfälle 4 – 21:a september förmiddag

Tillfälle 5 – 23:e september förmiddag

4. Teman: Här kommer föreläsningar som är anpassade efter deltagarnas önskemål, dessa genomförs också av Preactly och kommer att basera sig på de önskemål som framkommer i grundutbildningen.

5. Behov: Här kommer behovsföreläsningar.  

6. Uppsamling: I slutet kommer uppsamlingsinsatser att göras för deltagarna i projektet.

Har du frågor? Då är du välkommen att kontakta projektledaren för Hållbart Arbetsliv Västernorrland:

Peder Berg
Tel: 070-274 79 02

 

Hur hanterar vi dina personuppgifter i projektet?
Läs mer här: 
GDPR – följebrev deltagare

 

Share This