Kommunförbundet Västernorrland / Våra skrivelser / Äldreboende i Sollefteå kommun har minskat sin energiförbrukning i EU-projekt

Äldreboende i Sollefteå kommun har minskat sin energiförbrukning i EU-projekt

Ärebos äldreboende i Sollefteå kommun har deltagit i EU-projektet SECURE med målet att bli mer energieffektiva. Kommunförbundet Västernorrland har genom samarbete med det kommunala bostadsbolaget i Sollefteå, Solatum Hus & Hem, minskat energiförbrukningen med åtta procent på äldreboendet Ärebo i Långsele. Det lyckade resultatet har åstadkommits genom ett fördjupat samarbete och ökad förståelse mellan verksamhet och fastighetsförvaltning.

Kommunförbundet är en av sju deltagare i EU-projektet SECURE som bedrivs inom ramen av Northern Periphery and Arctic Programme och har pågått under perioden maj 2016 – april 2019. Samarbetspartners i projektet är regioner från Irland, Nordirland, Finland, Färöarna och Kanada. Projektet ska lyfta fram goda exempel på olika tekniker och strategier som underlättar och ökar användning av energieffektiva lösningar. På äldreboendet Ärebo har man exempelvis jobbat med injustering av värmesystemet, vilket minskat användningen av el-element.

Tillsammans har man identifierat och åtgärdat ett flertal ”energibovar”. Det kan till exempel handla om så enkla saker som att personalen påpekar var det behövs automatiska dörrstängare för att minimera kallras. Andra exempel på åtgärder som gjorts är att gamla glödlampor har bytts till energisnåla LED-lampor, och motorvärmarstolpar av äldre modell har bytts ut till mer energieffektiva alternativ.

Projektets arbete med personalen och vilka resultat som kan nås med ett bra samarbete och förståelse mellan verksamhet och fastighetsförvaltning är kanske det som väckt mest intresse från de andra ländernas projektdeltagare. Ärebo har nu en arbetsgrupp som aktivt arbetar med miljö- och energifrågor.

– Genom att många olika yrkesroller ingår i energieffektiviseringen så fångar vi upp hela verksamheten och vart vi enkelt kan spara energi. I personalen ingår både undersköterskor, fastighetsskötare, drifttekniker och lokalvårdare. Det är de som är ute i lokalerna dagligen och känner till detaljer som vi annars inte skulle kunna fånga upp. I och med att vi nu har detaljkännedom om byggnaden hittar vi hela tiden
ytterligare energisparande åtgärder som kan genomföras, säger Magnus Nordenmark, energichef Solatum.

Projektet har gett goda resultat. Målet var att minska energiförbrukningen med fem procent. Mätningar visar att man minskat energiförbrukningen med hela åtta procent – vilket motsvarar 56 000 kWh – under tiden 2016–2018. Som bonus har man fått ett förbättrat inomhusklimat, mer engagerad och miljömedveten personal samt även ökad arbetsglädje i samarbetet mellan Solatum Hus & Hem och kommunens personal. Jennie Olofsson, projektledare på Kommunförbundet:

– En stor del i att projektet lyckats med målen att energieffektivisera beror på att personalen engagerat sig och erbjudits struktur och nytänkande när det gäller energiförbrukning. De har blivit mer medvetna om energiförbrukning gällande till exempel vatten och el i sitt dagliga arbete. Det tillsammans med ett genomtänkt åtgärdspaket har gjort projektet lyckat för Ärebo.

SECURE-projektet delfinansieras av EU-programmet Northern Periphery and Arctic Programme 2014–2020. Projektet pågår under perioden maj 2016 – april 2019. Huvudsyftet med SECURE är att överföra och implementera innovativa energilösningar för bostäder och offentliga infrastrukturer mellan sju regioner i norra Europa. Intressenterna kommer att få ta del av goda exempel på effektiva tekniker och strategier som främjar ökad användning av energieffektiva lösningar och förnybara energikällor.

Pressmeddelande-SECURE

För mer information:

Jennie Olofsson, projektledare
073-271 28 78
jennie.olofsson@kfvn.se

Magnus Nordenmark, energichef
070-591 83 99
magnus.nordenmark@solleftea.se

http://secure.interreg-npa.eu/

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.