Barn i samhällsvård

Västernorrlandsmodellen

Här kan ni se två filmer om Västernorrlandsmodellen, en presentation av Västernorrlandsmodellen, filmad våren 2015 samt filmen Lyssna på barnen från 2014.

Barn flyttas av samhället

Bristande stabilitet för barn i familjehem och på institutioner är vanligt och innebär svåra känslor för barnen. Det visar Viktoria Skoog, vid vår FoU-enhet, i sin avhandling Barn som flyttas i offentlig regi.

Forskningen banar ny väg och ligger i framkant på kunskapsutvecklingen både nationellt och internationellt.

Tidigare forskning har främst baserats på socialtjänstens akter eller på vuxnas syn på instabilitet. Vi har också frågat barnen. Deras perspektiv omkullkastar en del av tidigare forskning på området vilket gör att denna studie fyller en viktig kunskapslucka där barn själva får sätta ord på sina upplevelser.

Man har ju blivit sviken så många gånger, behövt flytta, har aldrig hunnit bosätta sig, har aldrig hunnit känna det här är mitt hem innan man har flyttat igen (…) Det känns som att jag ska flytta igen. Alltså jag är beredd på det hela tiden, på beskedet att de inte kan ha kvar mig.

Resultaten ska användas

Utmaningen framåt blir att använda forskningsresultatet så att det gör skillnad för de barn som befinner sig i samhällets vård.

– Tillsammans med kommunerna i länet kommer vi att diskutera möjliga utvecklingsprojekt utifrån den kunskap vi nu har i och med avhandlingen, berättar Viktoria Skoog.

Läs sammanfattningen eller hela avhandlingen med dess slutsatser här

Oktober 2013

Kontakt

Viktoria Skoog
Socionom och fil dr i
Socialt arbete.

Tel: 070-523 60 58
E-post

Avhandlingen

“Barn som flyttas i offentlig regi”

Läs sammanfattningen eller hela avhandlingen med dess slutsatser här

Publicerat

In and Out of Care.

A profile and analysis of children in the out-of-home care system in Sweden. Children and Youth Services Review, 34(5), 900-907.

Khoo, E., Skoog, V. & Dalin, R. (2012).

Instabilitet i samhällsvård för barn.

Socionomens forskningssupplement, 31, 34-43.

Skoog, V., Dalin, R., Rönnbäck, E. & Khoo, E. (2012)

Barns upplevelser av instabil samhällsvård. Socialvetenskaplig tidskrift, 1, 35-52.

Skoog, V. (2013)

Disconnection and dislocation:

Relationships and belonging in unstable foster and institutional care.

British Journal of Social Work, Published online before print April 10, 2014, 10.1093/bjsw/bcu033.

Skoog, V., Khoo, E. & Nygren, L.

The road to placement breakdown

Foster parents’ experiences of the events surrounding the unexpected ending of a child’s placement in care.

Qualitative Social Work, 13(2), 255-269

Khoo, E. & Skoog, V. (2013)

Share This