Kommunförbundet Västernorrland / Våra skrivelser / CLEAN-projektet – Teknik och öppen innovation för koldioxidsnåla regioner

CLEAN-projektet – Teknik och öppen innovation för koldioxidsnåla regioner

Nio EU-regioner, inkluderat Västernorrlands län, har gått ihop för att ta itu med en gemensam utmaning: hur man möter EU: s energieffektivitetsmål. Projektet kommer att dela bästa praxis för smartare och mer energieffektiva regioner, öka koldioxidreduktionen och minska energiförbrukningen i den byggda miljön. CLEAN kommer att få ekonomiskt stöd från EU: s Interreg Europe-samarbetsprogram, vilket hjälper regionala och lokala myndigheter att utveckla bättre offentlig politik. Detta görs genom att skapa en miljö för att dela smarta lösningar mellan regionerna.

Projektet kommer bland annat att med stöd av en Solkarta för Västernorrlands sju kommuner, sprida möjligheten till solelproduktion i offentliga byggnader, bostadsbolag, företag, samt enskilda fastighetsägare. Hus eller förråd som är större än 15m2 kommer att finnas med på den digitala kartan. Med solkartor och programvara som verktyg kan stadsplanerare, arkitekter och byggherrar ta bättre beslut kring om solel är ett gott alternativ för framtida elproduktion. Fastighetsägarna kan samtidigt att se över sin energikonsumtion och reducera denna.

– Regionens Hållbarhetsråd, med 16 politiker från Landstinget och de sju kommunerna, kommer att vara en viktig intressegrupp i projektet, säger Lars Brännström, utvecklingssamordnare vid Kommunförbundet Västernorrland. De kommer aktivt att stödja överföringen av goda exempel mellan de deltagande regionerna.

Projektet pågår en femårsperiod med en budget på 1,6 miljoner euro. Deltagarna kommer att studera förhållandet mellan lösningar med låga koldioxidutsläpp, energieffektivitet, informationskommunikation (”carbon tech”) och mobilteknologi samt hur dessa kan användas för att positivt förändra medborgarnas energiförsörjning.

Pressmeddelande-CLEAN-170428-2

För mer information:

Lars Brännström
Kommunförbundet Västernorrland
Mobil: 070-610 13 85
E-post: lars.brannstrom@kfvn.se

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.