Digitalisering

Den digitala utvecklingen fortsätter utifrån både nationella och regionala strategier. Den digitala vägen till morgondagens innovativa och effektiva välfärd innebär höga krav på verksamhetsutveckling med stöd av teknik och teknisk utveckling. Kommunförbundet fyller en viktig roll strategiskt, taktiskt och operativt för att möjliggöra och samordna länets initiativ för att nå de övergripande målen för ett samhälle i en digital tid.

eSamverkan

Västernorrlands kommuner har sen flera år tillbaka samarbetat framgångsrikt i digitaliseringsarbetet. Nu fokuserar man på tre områden för fortsatt utveckling och ökad välfärd – digital mognad, digitala tjänster samt ledning och styrning. 

Kommuner som samarbetar är: Sundsvalls kommun, Ånge kommun, Timrå kommun, Örnsköldsviks kommun, Härnösands kommun, Kramfors kommun, Sollefteå kommun och Nordanstigs kommun.

Läs mer om tidigare arbete i eSamverkan på https://esamverkan.nu/

Digitaliseringsguiden

Projektet Digitaliseringsguiden ska utgå från offentliga verksamhetsområden och ge förslag på metoder för att höja kvalitén på tjänster som erbjuds, bli mer effektiva utan att bli kostnadsdrivande och vidga regionens marknad och öka innovationsförmågan.

Projektets mål är att kommunala verksamheterna får en bättre förmåga att driva  förändringsarbete med stöd av digitalisering där minst åtta nya behov i kommunerna ska upptas i guiden. För att nå  målet kommer projektet genomföra behovsanalys, workshops, seminarier, lösningsanalys samt fortlöpande utveckling och underhåll av plattformen.

Läs mer

ERNACT

Kommunförbundet Västernorrland är medlem i ERNACT (European Regions Network for the Applications för Communications Technology). ERNACT arbetar för att använda EU: s digitala teknologiprogram och finansiering till sina områden, företag och universitet.

Läs mer på https://www.ernact.eu/

Tillgängliga e-tjänster i offentlig sektor

Projektet Tillgängliga e-tjänster i offentlig sektor ska bidra till att länets kommuner, och Nordanstigs kommun, i högre grad erbjuder samhällsservice i form av trygga och pålitliga digitala tjänster. Medborgare och företag ska så enkelt som möjligt kunna använda och nå den kommunala servicen. Projektet kommer att rikta fokus på utveckling av befintliga och nya e-tjänster.

Läs mer

Kontakt

Jennie Olofsson

Samordnare digitalisering

Mobil: 073-271 28 78
e-post: jennie.olofsson@kfvn.se

Share This