Kommunförbundet Västernorrland / Nyhet / Digitaliseringsguiden.se – Kommunernas guide för att digitalisera välfärden är här!

Digitaliseringsguiden.se – Kommunernas guide för att digitalisera välfärden är här!

Nu är den i skarpt läge. Projektgrupper från länets sju kommuner, samt Nordanstig har tillsammans tagit fram de första åtta lösningarna på prioriterade utmaningar för att digitalisera välfärden. Resultatet syns på den gemensamma plattformen, digitaliseringsguiden.se.

– Det är stort och känns viktigt och spännande att vi nu har en digital plattform för erfarenhets- & kunskapsutbyte, som också skapar samarbeten kring utmaningar inom offentlig sektor, säger Osman Saidabdala, projektledare för Digitaliseringsguiden.

Se videon där projektdeltagare berättar om arbetet:

https://youtu.be/Zr9ZWWh1ij4

Projektet började med att kommunerna fick kartlägga vilka viktiga utmaningar de stod inför när det gäller att utveckla sina verksamheter med hjälp stöd av digitalisering. Det resulterade i en lista med de 50 allra viktigaste utmaningarna för de åtta deltagande kommunerna. Av dessa valdes de åtta mest prioriterade utmaningarna ut inför projektstarten.

Nu finns projektgruppernas lösningar på de åtta första utmaningarna publicerade på den nya webbsidan, vilket gör att kommunerna inte behöver börja med blankt papper när de ska hitta lösningar för sina utmaningar.

–  Genom att kunna ta del av lärande och erfarenheter från andra kan den här guiden underlätta samarbete och samverkan mellan kommunerna över geografiska gränsen, säger Osman Saidabdala.

En av projektdeltagarna är Jan Al Deri, webbadministratör, IT centraldrift i Sollefteå kommun har varit med i utmaningarna sammanhållen digital service inom skolan, digitalt utanförskap och digital signering.

– Alla kommuner har sina egna utmaningar, men det finns också gemensamma under digitaliseringens paraply, där är det bra att lära av varandra, samarbeta och utnyttja varandras kompetenser då alla kommuner kanske inte har de kompetenser som behövs för att lösa utmaningen, säger han.

Till skillnad från andra projekt har digitaliseringsguiden.se också ett specifikt fokus på ett samarbete med näringslivet. De har en egen ingång i guiden och kan på så sätt ge små och medelstora företag (SME) tidig kännedom om offentliga verksamheters utmaningar.

– Vi har haft ett seminarium med små och medelstora företag (SME), där vi bjudit in brett från regionens näringliv, samt andra myndigheter. Vi har fått positiva responsen och vårt initiativ har uppskattats, säger Osman Saidabdala.

Genom att öka näringslivets insyn skapar man en win-win situation. Näringslivet får en ökad innovationskraft, möjlighet till vidgad marknad och när det skapas nya innovativa tjänster och befintliga lösningar får mer spridning, då har kommunerna möjlighet att hitta bra lösningar på sina utmaningar.

Det är något projektdeltagaren Anders Bosenius, utvecklare i Kramfors kommun tror på.

– Om vi bara har ett konkret exempel, så skulle näringslivet kunna utveckla en lösning som passar de behov vi har. Det finns ju sådana samarbeten idag, men de är mer på nationell nivå, säger han.

Under projektstart och utvecklingsfas har ledare och verksamhetsutvecklare inom kommunerna involverats. Ett arbete som fortsätter nu efter lanseringen, för att digitaliseringsguiden ska nå ut och kunna ge full nytta.

– Ledare och verksamhetsutvecklare har redan en central och viktig roll i att stötta sina verksamheter med verksamhetsutveckling och digitalisering. Den här guiden underlättar deras omvärldsbevakning och ger konkreta tips och verktyg, samt inspiration från andra, säger Osman Saidabdala.

Vad händer nu?

– Nu när den är publicerad ska vi fortsätta och arbeta med efterlevnaden av digitaliseringsguiden och då behöver vi organisera fler samarbeten mellan myndigheter, kommuner, SME och andra organisationer för att guiden inte ska falla mellan stolarna efter projektets slut. Målet är att guiden ska bli en ledande, nationell guide för digitalisering av välfärden, säger Osman Saidabdala.

Besök digitaliseringsguiden.se för att se vilka utmaningar som redan nu har fått lösningar.

Här finns en länk till själva presentationen av digitaliseringsguiden i samarbete med Bron Innovation:

https://youtu.be/7p2hjhF-j70

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.