EU

Inom området EU ingår Kommunförbundet som ägare i North Sweden European Office och deltar i Europaforum Norra Sverige. Vi deltar även i framtagandet av nya projektansökningar i samverkan med nätverket ERNACT (European Regions Network for the Applications för Communications Technology).

 

Samarbetspartners och internationella nätverk

NSEO

North Sweden European Office fungerar som är en länk mellan norra Sverige och EU-arenan och utgör ett verktyg för bevakning av ett antal prioriterade politikområden som bestäms utifrån regionala tillväxtprogram kopplat till EU-kommissionens arbetsprogram.

North Sweden European Office påverkar bland annat utformningen av framtida EU-politik, främjar nätverksbyggande, kunskapsutbyte och europeiskt samarbete.

ERNACT

ERNACT eller European Regions Network for the Application of Communications Technology är ett internationellt nätverk av europeiska regionala och lokala myndighetsaktörer som arbetar tillsammans för att ge våra regioner, företag och universitet, tillgång till Europeiska unionens digitala teknikprogram och finansiering.

Kommunförbundet sitter i Ernacts styrelse som Sverigepartner och har varit aktiv parter i ett flertal projekt.

Europaforum Norra Sverige

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete mellan de fyra nordligaste länen för att påverka den framtida regionalpolitiken inom EU. Varje län har utsett rapportörer som har till uppgift att bevaka och driva frågor mellan de konferenser där gemensamma ståndpunkter och uttalanden från norra Sverige mejslas fram.

Från Kommunförbundets styrelse har Erik Lövgren utsetts som rapportör.

EU-fonder

Här tipsar vi om vilka EU-fonder som finns som kan vara intressanta för kommunerna att söka medel ur.
Vill du veta mer om hur det fungerar? Här kan du läsa mer

 

Aktuella utlysningar

Här nedan kan du läsa om vilka utlysningar som är aktuella just nu inom två programområden, Interreg Europe och Northern Periphery and Arctic (Norra periferin och arktiska programmet):

 

Interreg Europe

Interreg Europe är ett interregionalt samverkansprogram som strävar efter att minska socio-ekonomiska skillnader och utvecklingsnivåer i utveckling, tillväxt och livskvalitet över Europas regioner. Programmet medfinansieras av EU. Interreg erbjuder lokala, regionala och nationella myndigheter möjlighet att dela lösningar, utbyta kunskap och erfarenhet och bidra till god praxis och regelverk.

Northern periphery and arctic

Interreg Northern periphery and arctic är ett samarbete mellan 7 programpartnerländer. Interreg NPA är en del av Interreg och stöds av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och motsvarande finansiering från partnerländer utanför EU. Trots geografiska skillnader delar det stora programområdet ett antal gemensamma utmaningar och möjligheter som bäst kan övervinnas och förverkligas genom transnationellt samarbete.

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.

Charlotte Sandelius

Förbundsdirektör

Mobil: 070-365 71 57

Osman Saidabdala

Projektledare

Mobil: 070-660 72 27