Förändringens tid

Nu lever vi mitt i en förvandling. Eftersom jag inte är infödd norrlänning, blir jag lika överraskad varje år. Den kommer så snabbt, så det kan vara svårt att hinna ta vara på den. Livet går från gråskalan till alla färger bara på några veckor. Hänger man inte med så står man där plötsligt och fryser, mitt i midsommarnatten och har missat den, våren. Våren är en hektisk och intensiv årstid, som även märks på arbetsplatserna. I år kanske tuffare än på länge, både i kommunerna och hos oss. Arbetsveckorna är korta och mycket ska hinnas med innan semestrarna börjar. Som om inte hösten skulle komma med sitt lugnare tempo och till synes en annan tidräkning.

I år märks förändringen ännu tydligare på Kommunförbundet. Vi förnyar vårt lag och välkomnar en ny förbundsdirektör och flera nya medarbetare till hösten. Dessa får själv presentera sig längre fram.

När vi nu ställer om, så vill vi att förändringen också bidrar till mera nytta för kommunerna. Vi på Kommunförbundet vill vara självklara partners för kommunernas samverkan och ha en tydlig roll i att stödja deras utveckling. Utmaningarna är ofta likartade, kraven på effektiva välfärdstjänster känns igen i alla kommuner oavsett storlek. För att möta omvärldens behov och förändrade förutsättningar, krävs klokt ledarskap och innovativt tänkande. Det är lättare att åstadkomma tillsammans. Vi möter kommunernas behov med nya stödformer som en digitaliseringssamordnare och en gemensam familjehemsorganisation. Vi vill att förändring och utveckling ska leda till en förbättring, tillförsäkra att de arbetsinsatser vi gör tillsammans ska generera nytta till våra kommuners medborgare.

Med önskan om en skön och vilsam sommar!
Sirpa Virtanen
t.f. Direktör
Chef för Socialtjänstens samverkans och stödstrukturer
Juni 2019

BESÖKSADRESS

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.

Sirpa Virtanen

Chef Socialtjänstens samverkan & stödstrukturer och FoU

Mobil: 070-320 85 41