Kommunförbundet Västernorrland / Krönika / Fler vill utbilda sig om mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

Fler vill utbilda sig om mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

Att jobba med ämnet mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck är mycket tungt och ofta uppstår känslan av att jobba i motvind. Men, för att starta året med en positiv vinkel på ett mörkt tema så kommer här en ljus sammanfattning av det gångna året.

“Inom skolans värld förtjänar rektorerna särskild uppmärksamhet”
Som ett led i arbetet att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor så har vi jobbat aktivt med att sprida kunskap på olika nivåer i länet. Intresset för att kompetensutveckla personal inom ämnet hedersrelaterat våld och förtryck ökar stadigt och vi har samarbetat med flera förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i länet, samt även vuxenutbildningen. Efterfrågan på våra utbildningar, såväl som vårt spridningsarbete för att nå fram, fortsätter i våra kommuner. Inom skolans värld förtjänar rektorerna särskild uppmärksamhet, då det främst är just de som möjliggjort för samarbete. Något som är nytt för i år är att vi även når fritidsgårdar samt startar samarbete med bostadsbolag. Kanske uppstår här frågan om hur bostadsbolag kan göra skillnad i fråga om just hedersrelaterat våld och förtryck? Även om vi villigt erkänner att skolan är den absolut viktigaste arenan att samarbeta med, så vill vi även belysa vikten av att öka en generell grundkunskap i samhället. Eftersom grundkunskap är en otroligt viktig del i ett förebyggande arbete, och en av de viktigaste faktorerna för ett förändringsarbete gällande attityder i samhället, så fortsätter vi mer än gärna att kompetensutveckla alla som vill!

Ökad efterfrågan från idrottsklubbar
Även ökad kunskap inom mäns våld mot kvinnor har efterfrågats i hög grad under det gångna året, och här har idrottsklubbar skiljt sig ut på ett mycket positivt sätt. Vi har samarbetat med Länsstyrelsen, polis, och kvinno -och tjejjourer i länet för att tillsammans belysa ämnet och utbilda unga män inom mansdominerade klubbar. Detta känns särskilt meningsfullt ur flera aspekter. Inte minst gällande den generella grundkunskapen är ett led i ett långsiktigt förändringsarbete, men även för att frågor som rör destruktiva maskulinitetsnormer inte längre är en fråga som främst adresseras av tjejer och kvinnor. Att män har ett socialt ansvar och möjlighet att skapa förändring är något som nu diskuteras mer frekvent av killar och män själva, och ämnet börjar få komma in i rum där dörrar tidigare varit stängda. Att genusrelaterat våld inte uppstår inte ur ett vacuum som plötsligt synliggörs genom partnervåld, utan att det i stället är osunda attityder som har fått växa över tid uppmärksammas mer öppet idag. Detta är avgörande för att på sikt lyckas med ett våldsförebyggande arbete och i högre grad kunna förhindra att våld uppstår eller upprepas.

Länet beviljades även under 2021 medel för att bygga upp ett Resurscenter mot hedersrelaterat våld och förtryck. Ansvarig för arbetet är Länsstyrelsen och Kommunförbundet Västernorrland, och samarbetande aktörer från länets sju kommuner är Regionen, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. Ett resurscenter innebär att professionen får en gemensam grund att arbeta utifrån, får stöd för verksamhetsutveckling gällande hedersrelaterat våld och förtryck, samt möjliggör för likvärdigt stöd för våldsutsatta oavsett geografisk position inom länet.

Vi ser fram emot ännu fler goda samarbeten under 2022, och bifogar även vår rykande färska logo som ni kommer att få se mycket mer av i olika sammanhang.

Lotta Brännström, utvecklingssamordnare hedersrelaterat våld och förtryck
Anneli Okerman, utvecklingssamordnare kvinnofrid och mäns våld mot kvinnor

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.