Kommunförbundet Västernorrland / Nyhet / Igenkänning, skratt och inspiration – när projektet HAV bjöd in till slutseminarium

Igenkänning, skratt och inspiration – när projektet HAV bjöd in till slutseminarium

Förra torsdagen genomförde ESF-projektet HAV – Hållbart arbetsliv Västernorrland sitt slutseminarium. Över hundra deltagare från de fem involverade kommunerna besökte Hotell Södra Berget, där de bjöds på en fullspäckad dag med fokus på kompetensutveckling, inspiration, meningsfulla diskussioner och nya möten.

– Vår högsta ambition med slutseminariet var att deltagarna skulle få träffa varandra och ha kul och skratta tillsammans – och det tycker jag att vi lyckades med, säger projektledare Peder Berg.

På scenen under morgonen stod Teater Spotlight, som belyste fel som de upplevt under sina arbetsår inom vården genom en interaktiv teater med hög igenkänningsfaktor. Efter föreställningen, som gav upphov till både skratt över det absurda i situationerna och nickningar av igenkännande, fick publiken diskutera fel och lösningar kring de situationer som visats upp, samt själva testa på sina skådespelarförmågor när några utvalda visade upp hur scenen borde sett ut enligt dem. Teatern öppnade upp för samtal och diskussioner om hur gott bemötande inom vården bör ta sig i uttryck – både gentemot varandra som kollegor och den person man möter som är i behov av ens hjälp – som kan vara nyttigt att ta till med sig tillbaka till sitt arbete.

Senare intog Jesper Caron scenen, och framkallade rungande skratt och medlidande suckar – när han naket och avklätt (bildligt, inte bokstavligt) med en blandning av humor och allvar, berättade om sin egen resa från att har varit låst i ett negativt tankesätt, till att bli mer öppen och positiv inför livets med- och motgångar. Personlig utveckling, mental träning och att ge och få energi var det genomgående temat – som öppnade upp för nya perspektiv och tankesätt hos publiken för hur man kan lägga grunden för ett mer balanserat liv.

– Både Spotlight och Jesper Caron var riktigt bra. Om jag ska välja en sak jag tar med mig från dagen är det att vi bara känner stress inför sådant som vi är känslomässigt berörda av. Det ger mig lite perspektiv på en stressig arbetsvardag och på något sätt blir det en bekräftelse av att jag fortfarande har rätt perspektiv på mitt arbete, säger Andreas Älander, Enhetschef Sundsvalls Kommun.

Syftet med slutseminariet var att knyta ihop säcken för projektet, som efter tre år nu börjar närma sig sitt slut. HAV har under projekttiden försett personal inom vård och omsorg i Västernorrland med kompetensutveckling och utbildning på teman som deltagarna själva fått välja, baserat på de behov de upplevt att de har i arbetslivet såväl som privatlivet. Kommunikation i arbetsgruppen, fysisk och psykisk hälsa och personlig utveckling har stått högt på deltagarnas önskelistor, varför Teater Spotlight och Jesper Caron ansågs som självklara gästföreläsare under HAVs sista träff. Projektledare Peder Berg hade som målbild för dagen att deltagarna, efter en utbildningstung höst med många timmar spenderade i digitala föreläsningar, skulle få komma ut och träffa varandra och ha roligt tillsammans.

– Jag är så imponerad av alla deltagare, som trots pandemin tagit sig igenom projektet och det med bravur. De får sällan eller aldrig komma ut på den här typen av evenemang, så vi ville ge dem möjligheten att träffa varandra och diskutera saker i verkligheten, inom och mellan kommungränserna, säger Peder Berg.

När projektet avslutas i februari 2023 har totalt cirka 350 deltagare varit involverade under projektets gång, och det har genomförts nästan 8000 föreläsningstimmar fördelat på en uppsjö av utbildare under 65 utbildningstillfällen. Med projektet hoppas vi inte bara att medarbetarna har fått en grund för att kunna få ett hälsosammare både arbetsliv och privatliv, utan även att kommunerna blivit inspirerade till att fortsätta uppmuntra till kompetensutveckling inom vård och omsorg, eftersom att känna sig trygg i sin kunskap på jobbet leder till friskare och hälsosam medarbetare och ett tryggare arbetsliv.

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.