Kommunförbundet Västernorrland / Nyhet / Kampanj för att förhindra bortförande av barn

Kampanj för att förhindra bortförande av barn

Varje år förs barn och vuxna utomlands i syfte att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Det kan handla om barn- eller tvångsäktenskap, könsstympning, att undkomma myndigheters inblandning i familjen eller så kallade uppfostringsresor. Med kampanjen ”Alla har rätt till ett tryggt sommarlov” uppmärksammas att sommarlovet är en tid då risken för barn och unga att föras bort mot sin vilja ökar. Den som möter barn och unga i jobbet bör göra det den kan för att sätta stopp, i tid.

Risken att barn och unga förs bort mot sin vilja ökar under loven, särskilt sommaren, eftersom skolplikten under resten av året ökar chansen att frånvaro eller planerade resor observeras av skolan eller andra myndigheter. Genom att i ett så tidigt skede som möjligt uppmärksamma barn som riskerar att utsättas, ökar sannolikheten att kunna förhindra bortförande eller annan utsatthet. Därför är det av största vikt att lyssna på, vara lyhörd på och agera om något man hör sticker ut eller ett barn visar tecken på utsatthet.

– Du behöver inte vara insatt i hedersrelaterat våld och förtryck eller ha specifika fakta för att reagera, det räcker med att du är orolig. Ofta finns det varningstecken att vara uppmärksam på, exempelvis att barnet själv, syskon eller kompisar uttryckt oro över en stundande utlandsresa, eller att  socialtjänsten redan är involverad i familjen. Agera på oroskänslan i magen och gör en anmälan till socialtjänst eller polis, det kan vara avgörande för barnets framtid, säger Lotta Brännström, projektledare på Kommunförbundet Västernorrland.

Det är viktigt att förhindra resorna innan de sker, eftersom myndigheterna har begränsade möjligheter att agera när barnet väl förts ut ur landet. Misstänker du att ett barn riskerar att föras bort under sommarlovet kan du prata med personen och fråga om hen är utsatt för våld eller hot, anmäla till socialtjänsten om du känner oro för någon som är under 18 år eller till polisen om du misstänker att personen är utsatt för brott. Agera snabbt så barnet kan ges skydd och stöd genom ett utreseförbud.

Läs mer på hedersfortryck.se.

 

Kommunerna har det yttersta ansvaret för att varje enskild individ får det stöd och den hjälp de behöver. Är du yrkesverksam, eller arbetar ideellt, och behöver råd och konsultation i situationer där barn och vuxna är eller riskerar bli utsatta för någon form av hedersrelaterat våld och förtryck kan du ringa den nationella stödtelefonen på:
010-223 57 60. 

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.