Kommunförbundet Västernorrland / Våra skrivelser / Kommuner i Västernorrland, genom Kommunförbundet, motsätter sig med kraft avskaffat producentansvar för returpapper

Kommuner i Västernorrland, genom Kommunförbundet, motsätter sig med kraft avskaffat producentansvar för returpapper

Kommunförbundet Västernorrlands styrelse – som består av kommunalråd och oppositionsråd från länet samtliga sju kommuner – motsätter sig med kraft ett avskaffat producentansvar för returpapper. 

Kommunförbundets styrelse konstaterar att regeringens förslag är ett steg bakåt för ett samlat miljöarbete och en orimlig överföring av miljökostnader till kommuner och enskilda. 

Uttalande-ang.-producentansvar-for-returpapper

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.