Kommunförbundet Västernorrland / Nyhet / Kommunförbundet och Örnsköldsviks kommun besökte Irland – för utbyte i nytt internationellt projekt

Kommunförbundet och Örnsköldsviks kommun besökte Irland – för utbyte i nytt internationellt projekt

Det var ett intressant och lärorikt möte när deltagare från tre länder möttes i Letterkenny, Irland för ett första projektmöte i INNOCAP, projektet som ska öka innovationskapaciteten i offentlig sektor.
– Vi fick framför allt en bra kunskap om varandra och vad vi ska göra i projektet, säger Osman Saidabdala, projektledare Kommunförbundet Västernorrland.

INNOCAP är ett interregionalt EU-projekt inom programområdet NPA, norra periferin och Arktis och projektet leds av Ernact (European Regions Network for the Application of Communications Technology). Syftet med projektet är att bygga upp den offentliga sektorns innovationskapacitet. Under projektets gång kommer Kommunförbundet Västernorrland, tillsammans med Örnsköldsviks kommun att arbeta för att stärka innovationsförmågan inom offentlig sektor i programområdets deltagande länder.

Tidigare har deltagare från medlemsländerna träffats digitalt. Nu var det dags för en första fysisk träff. Orsaken till att Irland valdes som värd för mötet var för att Ernacts leadpartner finns där.

– Vi fick diskutera projektets mål, aktiviteter och leveranser och lyssna på partnerländernas behov och intresse i att delta i projektet. Vi deltog också i olika studiebesök i tidigare projekt som liknar INNOCAP, säger Osman Saidabdala.

Örnsköldsvik presenterade sin tjänst som ska pilottestas i Örnsköldsvik för övriga partners i projektet.

  • Skapa en digital plattform eller verktyg för innovativa processer där kommunens medarbetare får stöd att utforska och utveckla sina idéer och utmaningar.

Utöver det kommer de att utbilda innovations- och digitala coacher inom designteknik (DT) och andra typer av tekniker för att stödja organisationer på ett bättre sätt.

Övriga partners presenterade sina bidrag i projektet.

NIUG, National University of Ireland, Galway, presenterade kapacitetsuppbyggnadsprogrammet för disruptiva offentliga tjänster och aktiviteter.

SASS, Association of Municipalities in South Iceland presenterade sin tjänst som ska pilottestas.

  • Waste data hub/Datahub för avfall (Island)

Vilket är en service för att skapa ett kunskapscenter som kommer att utbilda personal, studenter, företag och allmänheten i avfallshantering. Det kommer att baseras på öppna data från forskning och IoT-drivna smarta avfallskorgar.

UH, university of Helsinki, Finland presenterade sin tjänst som ska pilottestas.

  • En tjänst som visar vart digitalt transformation och grön omställning i samarbete med Mikkeli stad.

DCC, Donegal County Council, Irland presenterade sin tjänst som ska pilottestas.

  • Övervakning av klimatförändringsåtgärder (Donegal) – DCC i samordning med ERNAC

Tjänsten för övervakning av klimatförändringsåtgärder för att övervaka genomförandet och prestation av klimathandlingsplanen och även de lokala miljöförhållandena. Disruptiva teknik som AI och virtual reality-visualiseringar kan hjälpa till att kommunicera scenarier som kan inträffa om en klimathandlingsplan inte sätts på plats.

Läs mer om projektet INNOCAP här

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.

Osman Saidabdala

Projektledare

Mobil: 070-660 72 27