Kommunförbundet Västernorrland / Nyhet / Kommunförbundets Viktoria Skoog vinner hederspris: ”en värdig representant för den forskning som idag bedrivs inom familjehemsvården i Sverige.”

Kommunförbundets Viktoria Skoog vinner hederspris: ”en värdig representant för den forskning som idag bedrivs inom familjehemsvården i Sverige.”

Hon är en efterfrågad föreläsare och hennes utredning har lagt grunden till det gemensamma familjehemsarbetet i länet. Nu vinner Viktoria Skoog, socionom och fil. dr i socialt arbete ett hederspris för sitt forskningsarbete.
– Det känns självklart jätteroligt, särskilt när priset delas ut från praktiken, säger hon.

 

Föreningen Socionomer inom Familjehemsvården delar årligen ut ett hederspris till någon som ”utfört betydande insatser inom familjehemsvården, och på detta sätt främjat barns möjligheter till en bra uppväxt.” För 2021 går hederspriset till Västernorrland och Kommunförbundetmedarbetaren Viktoria Skoog. 

 

För Viktoria som också är familjehemsförälder blir området en naturlig del av livet. Men anledningen till att hon började forska om samhällsvård för barn var hennes upplevelse av kunskapsbrist i arbetet som socialsekreterare. Hon saknade forskning att grunda beslut på. 

 

– Tanken väcktes ur frustration, jag sökte en forskningstjänst och fick den. Som forskare på Kommunförbundet är syftet att skapa kunskap som är relevant för praktiken. Det ligger till grund för att jag har prioriterat att föreläsa mycket, det är en del i arbetet med att sprida kunskap.

 

Hennes doktorsavhandling ”Barn som flyttas i offentlig regi – En studie av förekomst och upplevelser av instabil samhällsvård för barn” har legat till grund för många förfrågningar om att föreläsa. Utöver det har hon arbetat fram den utredning lagt grunden för GFO, det gemensamma familjehemsarbetet i länet, som hittills fem av länets sju kommuner gått med i.

 

– Jag tänker att alla kommuner gör så gott de kan efter sina förutsättningar, det gemensamma familjehemsarbetet är ett sätt att förbättra det arbetet, något som även kommer familjehemsplacerade barn till nytta, säger hon.

 

Efterfrågad föreläsare
Hon upplever att det finns ett stort sug på föreläsningar. Särskilt utifrån forskning av den typen hon bedrivit, där hon utgått från de placerade barnens perspektiv.

 

– Ofta har forskningen de vuxnas, eller myndigheternas perspektiv, för mig var det viktigt att de placerade barnen fick komma till tals, säger hon.

 

Hon tackar också de barn och ungdomar som deltagit i hennes forskning i sin doktorsavhandling och fortsätter kontinuerligt med sin forskning. På sista tiden till exempel inom området jourhemsplaceringar av barn samt socialtjänstens arbete med att identifiera psykisk ohälsa hos barn i samhällsvård  

 

– Men det här är något jag kommer att fortsätta med, forskningsområdet är stort och det finns hela tiden behov för ny kunskap, säger hon. 

 

Så här skriver Föreningen Socionomer inom familjehemsvården om priset:

 

Prismotiveringen lyder:

 

”Föreningen Socionomer inom Familjehemsvården tilldelar socionomen och fil dr Viktoria Skoog föreningens hederspris för år 2021 avseende hennes viktiga forskningsarbete som berör barn och unga i familjehem. Avhandlingen om barn som flyttas i offentlig regi visar på stor förmåga att sätta sig in i det enskilda barnets situation samtidigt som hon har ett samhälleligt perspektiv. Hon har på ett engagerat sätt föreläst om denna forskning på många håll i landet. Utöver detta har Viktoria arbetat fram den utredning som ligger till grund för Gemensam Familjehemsvård för kommunerna i Västernorrland. På senare tid har hon också gjort en forskningsstudie om jourhemsplaceringar. Viktoria Skoog är en värdig representant för den forskning som idag bedrivs inom familjehemsvården i Sverige.”

 

Förutom att Viktoria brinner för familjehemsvården i sitt yrke som forskare har hon även tagit emot extra barn i sin familj och beskriver att familjehemsvård är en stor del av hennes liv.

 

Priset består av ett diplom och en minnesgåva.

Viktoria kommer framöver både att skriva om sin forskning i FSF-journalen och kommer även att delta i kommande konferens med en föreläsning.

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.