Kontakter och roller VFU

Vem kan jag kontakta, gällande vad?

VFU samordnaren på länet (hela Västernorrland) – första kontakten vid frågor som rör VFU/praktiken i stort,  externa studiebesök, med mera.

Namn Samordnare i länet Kontaktuppgifter
Ina Strömberg
VFU-samordnare
Kommunförbundet
Västernorrland (KFVN)
ina.stromberg@kfvn.se
072-737 28 28

Kommunens samordnare – vid frågor som rör den enskilda kommunen.

Kommun Samordnare kommunen Kontaktuppgift – (e-post)
Örnsköldsvik Marie Westman
Linnea Söderstedt
valfard-vfu@ornskoldsvik.se
Sollefteå Christer Lund christer.lund@solleftea.se
Kramfors Moa Åström moa.astrom@kramfors.se
Härnösand Helene Brändström helene.brandstrom@harnosand.se
Timrå Pernilla Ullberg pernilla.ullberg@timra.se
Sundsvall Karin Silfversten karin.silfversten@sundsvall.se
Ånge Rebecca Lindberg rebecca.lindberg@ange.se

Universiteten – vid frågor som rör utbildningen, inlämningsuppgifter, examination, med mera.

Universitet

Kontaktuppgifter

Mittuniversitetet Åsa-Helena Hedman
Kursansvarig HFU1
asa.helena.hedman@miun.se
010-142 83 82
Charlotte Andoh-Appiah
Examinator
charlotte.andog-appiah@miun.se

Carina Thörn
Kursansvarig HFU2
carina.thorn@miun.se
010-142 89 27 

Umeå universitet 

 

 

Ann-Sofie Grönlund
Universitetsadjunkt
ann-sofie.gronlund@umu.se
090-786 78 68, 070-306 55 85
Maria Berg
Studieadministratör
maria.berg@umu.se
090-786 54 37
Jessica Eriksson
Universitetsadjunkt, kontaktlärare Västernorrland
jessica.eriksson01@umu.se
090-786 69 52

 

Handledaren i kommunen – vid frågor som rör arbetsuppgifter i verksamheten under praktiken, den/dom som studenten följer under sin VFU, med mera.

Kan vara en eller flera som delar på handledaruppdraget. Dessa får utskick från både Praktikplatsen.se och information från universitetet innan terminsstart.

Share This