Kurs och konferens

Kommunförbundet Västernorrland anordnar ett flertal olika kurser och konferenser.
Vissa kurser anordnar vi själva och andra tillsammans med olika partners.

Ger fördjupande kunskaper om förändring och förändringsledning samt några konkreta verktyg för att leda förändring i din organisation.

Sista anmälningsdag: 19 maj 2023

2 dagars kurs för dig som leder eller arbetar i agila projekt i Västernorrlands kommuner där vi går från idé till leverans.

Sista anmälningsdag: 15 maj 2023

En komplett utbildning i uppdragsledning som följer Västernorrlands uppdragsmodell, där vi går från idé till leverans.

Sista anmälningsdag: 4 april 2023

Välkommen till vår utbildning för projektmedarbetare, en endagskurs som ger dig de nödvändiga verktygen för att stödja och bidra till framgångsrika projekt inom din organisation.

Sista anmälningsdag: 6 april 2023

Detta seminarium är för dig som beställer projekt eller arbetar i styrgrupp. Utbildningen utvecklar din beställarkompetens och din roll som styrgruppsmedlem.

Sista anmälningsdag: meddelas senare

Detta är grundkursen för dig som skall driva projekt enligt Västernorrlands gemensamma generiska projektmodell och metod.

Sista anmälningsdag: 25 april 2023

Arkiv

Kurser med passerat anmälningsdatum

HAP är en kognitiv metod för att behandla personer med cannabismissbruk. Den passar för personer som har rökt cannabis så pass länge eller mycket att de kan känna igen att de...

Sista anmälningsdag: 16 november 2022

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.

Inger Lind

Administratör, service och support

Mobil: 070-229 86 96