Välj en sida

Kultur & fritid

Länssamverkan inom kultur och fritid

Kultur och fritid är viktiga dimensioner i ett långsiktigt hållbart samhälle. Kultur och fritid bidrar till att skapa mötesplatser, sammanhållning och mänsklig tillväxt. Kultur och fritidssektorns står för sysselsättning och en ökande andel av BNP. Kultur och kulturmiljö bidrar också till att skapa en attraktiv livsmiljö.

Kulturforum

För att stärka och synliggöra kulturens olika roller var Kommunförbundet med och startade Kulturforum, ett länsråd i kulturfrågor, där kommunerna, Länsstyrelsen och Region Västernorrland ingår.

Vi samverkar också med Region Västernorrland kring ett årligt Kulturting, en mötesplats för inspiration, kunskap och erfarenhetsutbyte för länets kommuner, föreningar och kulturutövare.

Genom Kulturforum har vi medverkat vid framtagandet av länets regionala kulturplan. Denna har tagits fram i samverkan med länets kommuner och i samråd med civilsamhället och länets kulturutövare. Den regionala kulturplanen är en förutsättning för att ingå i den s.k. samverkansmodellen, som innebär att Region Västernorrland  får fördela vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Ordförande och sekretariat växlar mellan Regionen och Kommunförbundet Västernorrland.

 • Hans Backlund RVN ordf. S
 • Birgitt Mårtenzon RVN sjvp
 • Zenitha Nordfjell vice orf. S 

Kulturforums möten 2020

 • 28 februari
 • 15 maj
 • 10 september
 • 10- 11 oktober Kulturting tema KULTURARV
 • 11 december

Kultur- och fritidspresidiet

Länssamverkan genom kommunförbundet inom kultur ocvh fritidsområdet 

Möten 2020

 • 26-27 mars Sundsvall
  Dag 1. Nationella satsningar på folk- och regionbibliotek 
  Dag 2. Fritidsbanken och andra verktyg för att utjämna sociala skillnader 

Kunskapsdagar 2020

Kommunförbundet har ett tjänstemannanätverk för Ungdomsfrågor. Nätverket samverkar kring kommunernas arbete med ungdomsenkäten LUPP och arrangerar årliga kunskapsdagar för länets fritidsledare. 

Välkommen till Fritidsledarkonferens 2020

datum ej klart !

Har du frågor? Kontakta gärna Åsa Claeson Nordin som är samordnare inom området Kultur och fritid hos oss på Kommunförbundet.

Åsa Claeson Nordin

Mobil: 070-216 29 89
E-post: åsa.claeson.nordin@kfvn.se

Share This