Välj en sida

Socialtjänstens samverkan och stödstrukturer

Här hittar du våra kurser och konferenser inom socialtjänstområdet.

Januari

Workshop om att leda & planera systematisk uppföljning

Inom socialtjänsten finns idag ett stort fokus på dokumentation och uppföljning. Men vad gör vi med allt material vi samlar in? Leder det till förbättringar i verksamheterna? Denna workshop fokuserar på att leda och planera individbaserad systematisk uppföljning.

31 januari 2020, Härnösand

Läs mer och anmäl

Grundutbildning Motiverande samtal (MI)

Motiverande samtal MI (Motivational Interviewing) är både en samtalsmetod och ett förhållningssätt med dokumenterad effekt på motivationsdelen av en förändringsprocess. Det är en samtalsstil med mål att stärka personens egen motivation att uppnå förändring. 1+1 dag.

29 jan och 19 feb, Örnsköldvik

Läs mer och anmäl

Februari

En dag om missbruk och berodendeområdet i Västernorrland

Syftet med dagen är att skapa dialog kring hur socialtjänst och hälso- och sjukvården i Västernorrland kan utveckla området missbruk och beroende. Bl a kommer representanter för SKR presentera sin handlingsplan mot missbruk och beroende för åldergruppen 13-29, med fokus på tidig upptäckt, tidiga insatser, stöd och behandling.

14 februari 2020, Härnösand

Läs mer och anmäl

Mars

Grundutbildning Motiverande Samtal (MI)

Motiverande samtal MI (Motivational Interviewing) är både en samtalsmetod och ett förhållningssätt med dokumenterad effekt på motivationsdelen av en förändringsprocess. Det är en samtalsstil med mål att stärka personens egen motivation att uppnå förändring. 1+1 dag.

11 mars och 25 mars, Sundsvall

OBS! Dag 2 den 25 mars är inställd – nytt datum kommer att meddelas de anmälda av Regionen!

Läs mer och anmäl

Dialogmöte för förtroendevalda, Vård och omsorgscollege

Vård och omsorgscollege Västernorrland anordnar dialogmöten för utsedda förtroendevalda två ggr/år för att informera om vad som händer inom Vård och omsorgscollege.

20 mars, Härnösand

Läs mer och anmäl

April

Påbyggnadsutbildning Motiverande Samtal (MI)


Utbildningen innehåller fördjupande teoretiska kunskaper och möjlighet att träna samtalsfärdigheter. Påbyggnadsutbildningen omfattar 1+1 dag och kräver att du har förkunskaper motsvarande del 1 – grundutbildning.

OBS! Alla vårens MI-utbildningar är inställda!
29 april och 13 maj, Sundsvall

Läs mer och anmäl

Maj

Juni

September

Grundutbildning Motiverande samtal (MI)

Motiverande samtal MI (Motivational Interviewing) är både en samtalsmetod och ett förhållningssätt med dokumenterad effekt på motivationsdelen av en förändringsprocess. Det är en samtalsstil med mål att stärka personens egen motivation att uppnå förändring. 1+1 dag.

2 sep och 16 sep 2020, Sundsvall

Läs mer och anmäl

Grundutbildning Motiverande samtal (MI)

Motiverande samtal MI (Motivational Interviewing) är både en samtalsmetod och ett förhållningssätt med dokumenterad effekt på motivationsdelen av en förändringsprocess. Det är en samtalsstil med mål att stärka personens egen motivation att uppnå förändring. 1+1 dag.

9 sep och 23 sep 2020, Sundsvall

Läs mer och anmäl

Grundutbildning Motiverande samtal (MI)

Motiverande samtal MI (Motivational Interviewing) är både en samtalsmetod och ett förhållningssätt med dokumenterad effekt på motivationsdelen av en förändringsprocess. Det är en samtalsstil med mål att stärka personens egen motivation att uppnå förändring. 1+1 dag.

24 sep och 8 okt 2020, Örnsköldsvik

Läs mer och anmäl

Grundutbildning Motiverande samtal (MI)

Motiverande samtal MI (Motivational Interviewing) är både en samtalsmetod och ett förhållningssätt med dokumenterad effekt på motivationsdelen av en förändringsprocess. Det är en samtalsstil med mål att stärka personens egen motivation att uppnå förändring. 3 dagar.
30 sep-2 okt 2020, Sundsvall

Läs mer och anmäl

 

Grundutbildning Motiverande samtal (MI)

Motiverande samtal MI (Motivational Interviewing) är både en samtalsmetod och ett förhållningssätt med dokumenterad effekt på motivationsdelen av en förändringsprocess. Det är en samtalsstil med mål att stärka personens egen motivation att uppnå förändring. 1+1 dag.

30 sep och 14 okt, Sundsvall

Läs mer och anmäl

Oktober

Kunskap för barn & ungas bästa – Del 1 Dokumentation som en del av en kunskapsbaserad verksamhet

Basutbildning för socialsekreterare inom området barn och unga. Socionomstudenter som går sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) är också välkomna att delta i mån av plats.

Utbildningsdagen kommer inte att hållas i fysisk form. Arbete pågår med att skapa en digital lösning och vi återkommer efter sista anmälningsdag med ytterligare information kring hur det praktiskt kommer att fungera.

1 oktober, Härnösand, start del 1

Läs mer och anmäl

Grundutbildning Motiverande samtal (MI)

Motiverande samtal MI (Motivational Interviewing) är både en samtalsmetod och ett förhållningssätt med dokumenterad effekt på motivationsdelen av en förändringsprocess. Det är en samtalsstil med mål att stärka personens egen motivation att uppnå förändring. 1+1 dag.

6 okt och 20 okt, Sollefteå

Läs mer och anmäl

 

Grundutbildning Motiverande samtal (MI)

Motiverande samtal MI (Motivational Interviewing) är både en samtalsmetod och ett förhållningssätt med dokumenterad effekt på motivationsdelen av en förändringsprocess. Det är en samtalsstil med mål att stärka personens egen motivation att uppnå förändring. 1+1 dag.

7 okt och 21 okt 2020, Sundsvall

Läs mer och anmäl

Grundutbildning Motiverande samtal (MI)

Motiverande samtal MI (Motivational Interviewing) är både en samtalsmetod och ett förhållningssätt med dokumenterad effekt på motivationsdelen av en förändringsprocess. Det är en samtalsstil med mål att stärka personens egen motivation att uppnå förändring. 3 dagar.

14 okt-16 okt 2020, Sundsvall

Läs mer och anmäl

Kunskap för barn & ungas bästa – Del 2 Barns möte med socialtjänsten

Basutbildning för socialsekreterare inom området barn och unga. Socionomstudenter som går sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) är också välkomna att delta i mån av plats.

Utbildningsdagen kommer inte att hållas i fysisk form. Arbete pågår med att skapa en digital lösning och vi återkommer efter sista anmälningsdag med ytterligare information kring hur det praktiskt kommer att fungera.

22 oktober, Härnösand, start del 2

Läs mer och anmäl

November

Påbyggnadsutbildning Motiverande Samtal (MI)

Utbildningen innehåller fördjupande teoretiska kunskaper och möjlighet att träna samtalsfärdigheter. Påbyggnadsutbildningen omfattar 1+1 dag och kräver att du har förkunskaper motsvarande del 1 – grundutbildning.

4 nov och 18 nov 2020, Sundsvall

Läs mer och anmäl

Grundutbildning Motiverande samtal (MI)

Motiverande samtal MI (Motivational Interviewing) är både en samtalsmetod och ett förhållningssätt med dokumenterad effekt på motivationsdelen av en förändringsprocess. Det är en samtalsstil med mål att stärka personens egen motivation att uppnå förändring. 1+1 dag.

5 nov och 19 nov 2020, Örnsköldsvik

Läs mer och anmäl

 

Grundutbildning Motiverande samtal (MI)

Motiverande samtal MI (Motivational Interviewing) är både en samtalsmetod och ett förhållningssätt med dokumenterad effekt på motivationsdelen av en förändringsprocess. Det är en samtalsstil med mål att stärka personens egen motivation att uppnå förändring. 1+1 dag.

11 nov och 25 nov 2020, Sundsvall

Läs mer och anmäl

Påbyggnadsutbildning Motiverande Samtal (MI)

Utbildningen innehåller fördjupande teoretiska kunskaper och möjlighet att träna samtalsfärdigheter. Påbyggnadsutbildningen omfattar 3 dagar och och kräver att du har förkunskaper motsvarande del 1 – grundutbildning. Under utbildningen så gör den en samtalsuppgift som innebär att du praktiskt över dina MI-färdigheter och dag 3 använder du uppgiften för att träna feedback. 3 dagar.

11 nov-13 nov 2020, Sundsvall

Läs mer och anmäl

Kunskap för barn & ungas bästa – Del 3 Evidensbaserad praktik i praktiken

Basutbildning för socialsekreterare inom området barn och unga. Socionomstudenter som går sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) är också välkomna att delta i mån av plats.

Utbildningsdagen kommer inte att hållas i fysisk form. Arbete pågår med att skapa en digital lösning och vi återkommer efter sista anmälningsdag med ytterligare information kring hur det praktiskt kommer att fungera.

12 november, Härnösand, start del 3

Läs mer och anmäl

Grundutbildning Motiverande samtal (MI)

Motiverande samtal MI (Motivational Interviewing) är både en samtalsmetod och ett förhållningssätt med dokumenterad effekt på motivationsdelen av en förändringsprocess. Det är en samtalsstil med mål att stärka personens egen motivation att uppnå förändring. 3 dagar.

25 nov-27 nov 2020, Sundsvall

Läs mer och anmäl

Share This