Socialtjänstens samverkan och stödstrukturer

Här hittar du våra kurser och konferenser inom socialtjänstområdet. 

Just nu kan du anmäla dig till utbildning i HAP, Haschavvänjningsprogrammet

HAP är en kognitiv metod för att behandla personer med cannabismissbruk. Den passar för personer som har rökt cannabis så pass länge eller mycket att de kan känna igen att de fått försämrade tanke- och minnesfunktioner.

Programmet är uppbyggt efter hur en person mår och fungerar efter en tids cannabisrökning. Den tar upp vad som händer i kropp, psyke och på ett socialt plan när en person slutar. 

Digitalt dag 1 och ev. fysiskt, dag 2

Läs mer här:
Haschavvänjningsprogrammet
Utbildning i HAP 2022

Anmäl dig här: Din kurs

Grundutbildning Motiverande samtal (MI)

Motiverande samtal MI (Motivational Interviewing) är både en samtalsmetod och ett förhållningssätt med dokumenterad effekt på motivationsdelen av en förändringsprocess. Det är en samtalsstil med mål att stärka personens egen motivation att uppnå förändring. 1+1 dag.

Påbyggnadsutbildning Motiverande Samtal (MI)

Utbildningen innehåller fördjupande teoretiska kunskaper och möjlighet att träna samtalsfärdigheter. Påbyggnadsutbildningen omfattar 1+1 dag och kräver att du har förkunskaper motsvarande del 1 – grundutbildning.

 

MI-utbildningar på Ålsta folkhögskola hösten 2022

På plats i Sundsvall

 • 7/9 + 21/9 – Grundutbildning – Kurskod: 22-10
 • 14/9 + 28/9 – Grundutbildning – Kurskod: 22-11
 • 12/10 + 26/10 – Grundutbildning – Kurskod 22-14
 • 9/11 + 23/11 – Grundutbildning – Kurskod 22-15
 • 16/11 + 30/11 – Fördjupningsutbildning – Kurskod 22-16
 • 7/12 + 21/12 – Grundutbildning – Kurskod 22-17

På plats i Örnsköldsvik

 • 5/10 + 19/10 – Fördjupningsutbildning – Kurskod 22-12

Digital distansutbildning

 • 6/10 + 20/10 – Grundutbildning – Kurskod 22-13

Övningsdag (för dig som redan gått en MI-utbildning) med inriktning NPF

 • När: Onsdagen den 14/12
 • Tid: 9:00-15:00
 • Kostnad: 595 kronor exklusive moms. Fika ingår.
 • Plats: Ålsta folkhögskola Sundsvall
 • Sista anmälningsdag: 7/12 2022

 

Mer information om utbildningen finns på: www.alsta.nu

Anmälan sker via mejl till: Kompetenscentrum

Vid anmälan via mejl, uppge: önskat utbildningstillfälle, för- och efternamn,
mejl- adress, fakturauppgifter samt kostnadsställe/fakturareferens,
eventuell specialkost samt postadress, för utskick av kursbok och diplom.
OBS! Ej avbokad plats debiteras med hela deltagaravgiften.

 

Här kan du se material från tidigare utbildningar:
2018
2017

Share This