Kommunförbundet Västernorrland / Kurser / Uppdragsledning Grund

Uppdragsledning Grund

Sista anmälningsdag: 4 april 2023

Detta är en komplett utbildning i uppdragsledning som följer Västernorrlands uppdragsmodell, där vi går från idé till leverans. Uppdrag är insatser som är mindre till storlek och komplexitet än projekt och därför kan drivas enligt en enklare uppdragsmodell.

Under kursens gång kommer du att få en grundlig förståelse för uppdragsmodellen, dess grundprinciper och hur den kan tillämpas på dina specifika uppdrag. Vi kommer att gå igenom stegen för att starta, planera och genomföra uppdrag på ett framgångsrikt sätt, och se till att alla nödvändiga verktyg och mallar finns till hands. Kursen innehåller praktiska övningar som låter dig tillämpa dina nyvunna färdigheter, så att du känner dig självsäker nog att leda uppdrag på egen hand.

Framtidens uppdragsledare behöver god förmåga att kombinera uppdragledningsmetodik, verksamhetsförståelse och ledarskap.

Målgrupp

Uppdragsledare och blivande uppdragsledare i Västernorrlands län som arbetar inom kommunal förvaltning eller i något av de kommunala bolagen.

Kursledare

Mikael Augustsson, Pro&Pro AB, mikael.augustsson@proandpro.se

 

Uppdragsledning Grund 19-20 april 2023

19-20 april 2023. Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag. 100% av kursavgiften debiteras. Anmälan kan naturligtvis överlåtas till annan medarbetare inom den egna organisationen.

Kommande kurstillfällen:

DatumTidPlatsAnmälan
19-20 april 2023 09.15 16.30 Anmälan

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.