Kommunförbundet Västernorrland / Lediga jobb / Utvecklingssamordnare: Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

Utvecklingssamordnare: Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

Två tjänster.
100 % Projektanställning under 20241001-250930, med goda möjligheter till tillsvidareanställning.

Är du socionom med mångårig erfarenhet från socialt arbete inom kommunal verksamhet? Har du erfarenhet av att arbeta med våldsutsatta och utsatta för hedersrelaterat våld? Då kanske du är den vi söker!

Socialtjänstens regionala samverkans- och stödstruktur är länets gemensamma resurs för utveckling av en kunskapsbaserad socialtjänst och förstärkt kompetensförsörjning inom socialtjänsten. De regionala samverkans- och stödstrukturerna verkar främst på länsnivå för sammanhållen samverkan och utveckling till nytta för socialtjänsternas verksamhet.

Just nu håller länets sju kommuner tillsammans med polis, åklagare, Länsstyrelsen och Region Västernorrland på att etablera ett länsgemensamt Resurscentrum Västernorrland mot våld på Socialtjänstens samverkans och stödstrukturer. Det ska vara länets kompetenscentrum för samverkande myndigheter och dess personal. Resurscentrum ska även utgöra en samverkansplattform för gemensam utveckling som syftar till kunskapsbaserade och sammanhållna insatser för våldsutsatta. Resurscentrum ska även stödja förebyggande arbete och utveckling av tidiga insatser i samverkan med relevanta aktörer. På sikt är målet att verksamheten ska bidra med processtöd och verksamhetskunskap i utvecklingspro­cesser i det lokala och regionala arbetet. Verksamheten och processerna inom området ska samordnas av två medarbetare.

Exempel på arbetsuppgifter:

I arbetsuppgifterna ingår att bidra till Kommunförbundets övergripan­de verksamhetsmål genom att bland annat:

  • etablera samverkan inom nytt område som utgår från våldsutsatta individers behov genom tvärprofessionella samråd
  • tillhandahålla och erbjuda kompetensutveckling och sakkunnig rådgivning
    (både på bas- och spetsnivå)
  • delta i och bevakar utvecklingen som finns inom om­rådet, nationellt, regionalt och lokalt.

Kvalifikationer

Du är socionom med mångårig erfarenhet av socialtjänsten och dess verksamhet.
Du har mycket goda kunskaper om socialtjänstens lagstiftning och regelverk, risk och skyddsbedömningar och förutsättningar för samverkan.
Du har erfarenhet av samverkan mellan olika professioner gällande mäns våld mot kvinnor / hedersrelaterat våld och förtryck.
Du har erfarenhet av att leda och driva framgångsrikt utvecklingsarbete, gärna i en chefsposition.
Du behärskar Officepaketet, digitala mötesformer och presentationer.

Meriterande

Det är meriterande med vidare akademiska studier inom relevant ämnesområde, erfarenhet och/eller utbildning inom de nationella utvecklingssatsningar/metodutvecklingen som pågått inom området.
Det är även meriterande med erfarenhet av att genomföra kompetenshöjande insatser på systematiskt och pedagogiskt sätt.

Personliga egenskaper

Du har förmåga att leda och driva arbetsprocesser självständigt, strukture­rat och i samarbete med andra.
Du har kapacitet ta till dig stora mängder information och sammanfatta relevans för andra aktörer.
Du är analytisk och kan tänka strategiskt utifrån ett hel­hetsperspektiv.
Du kan även lyssna in och anpassa genomförandet utifrån sam­manhanget och bidra till fruktbara arbetsprocesser tillsammans med andra aktörer.
Du har stor vana att uttrycka dig i tal och skrift med vana att presentera.

Övrigt

Vill du arbeta i en liten och flexibel organisation med ett viktigt samhällsuppdrag, ha utmanande och varierande arbetsuppgifter tillsammans med kompetenta och inspirerande medarbetare. Ja, då ska du jobba hos oss på Kommunförbundet. Vårt kontor finns i trevliga lokaler i Härnösand, i närhet till tåg- och bussförbindelser.

Kommunförbundet är en flexibel arbetsplats med stora möjligheter till förtroendearbetstid och distansarbete. Vi satsar även på en god livsbalans och erbjuder både friskvårdsbidrag och friskvårdstid.

Anställningsfakta

Tjänsterna är tidsbegränsade projektanställningar under 20241001 – 250930 på 100%, med goda möjligheter till tillsvidareanställning.
Tillträde enligt överenskommelse.

Vi kommer att genomföra rekryteringen under juli månad.

Din ansökan

Ansökan med CV samt kopior på handlingar du vill åberopa, skickar du så snart som möjligt, dock senast den 5 juli 2024 till:
E-post: info@kfvn.se
Inger Lind, Kommunförbundet Västernorrland
Järnvägsgatan 2, 871 45 Härnösand

För mer information kontakta

Kontaktpersoner

Sirpa Virtanen, Chef för Socialtjänstens samverkans och stödstrukturer
070-320 85 41
sirpa.virtanen@kfvn.se

Lotta Brännström, Projektledare
070-215 73 70
lotta.brannstrom@kfvn.se

Fackliga representanter:
Ledarna: Maria Holknekt
070-509 50 36

 

Vi sköter rekryteringen själva och undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal från säljare som erbjuder annonserings- och rekryteringstjänster.

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.