Kommunförbundet Västernorrland / Nyhet / Närmare 5 miljoner i statsbidrag till länets lärcentrum: “eleverna får ännu bättre möjligheter”

Närmare 5 miljoner i statsbidrag till länets lärcentrum: “eleverna får ännu bättre möjligheter”

Under hösten skickade Västernorrlands sju kommuner in en gemensam statsbidragsansökan till Skolverket för att utveckla sina respektive lärcentrum. I veckan kom beskedet: Cirka 4.8 miljoner kronor beviljades för 2023.

– Vi har ett bra samarbete i länet och det känns väldigt kul och viktigt att kommunerna kan fortsätta sin utvecklingsresa med hjälp av statsbidraget, säger Anna Tenevall, utvecklingssamordnare, Kommunförbundet Västernorrland.

Elever sitter i grupp och studerar vid ett bord, infälld i bilden syns Anna Tenevall, utvecklingssamordnaren på Kommunförbundet som bistått i ansökan om statsbidrag.

Statsbidraget kommer bland annat att användas till att utveckla de lärmiljöer som lärcentrum utgör. Man kommer att satsa ännu mer på nya digitala lösningar och tjänster och även arbeta för en ökad likvärdighet, där man tar hänsyn till elevers olika bakgrund och möjligheter att studera.
– En utveckling av dessa lärmiljöer kommer att innebära att eleverna får ännu bättre stöd och att lärcentrum i högre grad kan bidra till arbetsmarknadens behov, säger Anna Tenevall.

I Region Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi framgår att utbildningsnivån i länet är låg och det finns ett behov av stödjande insatser för de personer som befinner sig längst från arbetsmarknaden. Lärcentrum vill öka de individanpassade åtgärderna och skapa rättvisare förutsättningar, så att fler personer utbildar sig och bidrar till länets kompetensförsörjning.

Kommunförbundet Västernorrland har stöttat kommunerna med samordning av arbetet med statsbidragsansökan.

– Inom samverkan pratar vi ibland om lärcentrum som ”ett hjärta och en mötesplats för det livslånga lärandet”, säger Anna Tenevall.
Med tanke på de nya etableringar som är på gång inom länet så blir det ännu viktigare med utbildningar som matchar arbetsmarknadens efterfrågan, samtidigt som det är viktigt att ta hänsyn till elevernas skilda villkor och behov. En höjd utbildningsnivå i länet är avgörande för den regionala kompetensförsörjningen och där kan lärcentrum spela en nyckelroll, genom att erbjuda flexibla, tillgängliga och anpassade lärmiljöer för medborgare som studerar på plats eller via distans.

Fotnot: Med lärcentrum avses i förordning (2017:1303) en verksamhet som organiseras av en eller flera kommuner och där den studerande erbjuds stöd i sitt lärande från lärare och annan personal samt ges möjlighet att möta andra studerande.

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.