Kommunförbundet Västernorrland / Nyhet / Nationell familjehemsbrist dämpas av kommunsamarbete: ”Vid årsskiftet hade vi ett 30-tal familjehem redo”

Nationell familjehemsbrist dämpas av kommunsamarbete: ”Vid årsskiftet hade vi ett 30-tal familjehem redo”

Bristen på familjehem är stor i hela Sverige, men här i länet samarbetar fem kommuner, genom Kommunförbundet Västernorrland. Det har lett till att krisen inte är lika omfattande.
– Genom att samarbeta har vi inte bara fler familjehem, kommunerna har också investerat mer pengar i att höja kvaliteten i familjehemsvården, säger Elisabeth Högberg, enhetschef för Gemensam familjehemsorganisation, GFO.

Fem kommuner i Västernorrland är hittills med i Gemensam familjehemsorganisation, GFO. Samverkan mellan kommunerna har lagts i Kommunförbundets regi, vilket Västernorrland var först ut med i Sverige.

– Det finns fördelar med att det läggs på en neutral part jämfört med, som vissa län gjort, att lägga det hos den största kommunen. Ingen kommun får en fördel över någon annan, vilket gör att samarbetet fungerar bättre, säger hon.

Att det gjort skillnad att samarbeta råder det ingen tvekan om, när det är brist nationellt på familjehem så har man i GFO färdigutbildade familjer beredda att ta emot barn.

– Det var vid årsskiftet cirka 30 familjer som stod redo. Dock behövs det alltid fler familjehem, för även om vi har familjehem i beredskap så betyder det inte att vi alltid har ett familjehem som matchar just det barnet som behöver placeras, säger hon.

Extra satsning av kommunerna
Sedan dess har också en del platser gått åt, så GFO rekryterar aktivt nya familjehem. Men de kan se att inte bara kapaciteten att rekrytera ökat i och med samarbetet, kvaliteten har också höjts.

– Det finns flera samordningsvinster förutom rekrytering. Vi kan samordna grundutbildningar, fortutbildningar och det gemensamma stödet för befintliga familjehem, säger Elisabeth Högberg.

Målet är att det ska leda till att man kan göra mer långsiktiga placeringar som ska kunna leda till mer individanpassat familjehemsvård.

– Det som är värt att uppmärksamma är inte bara att fem kommuner har gått ihop, det är fem kommuner som har satsat extra pengar för att höja kvaliteten på familjehemsvården, säger hon.

Flera kommuner runt om i landet har visat intresse för arbetet som Gemensam familjehemsorganisation bedriver och de har också kontakt med forskare från Linköpings universitet som ska undersöka varför det är så svårt att hitta nya familjehem. Förhoppningen är nu att GFO ska kunna delta i den studien som ett exempel.

Se också familjen Erkstam i Ånge när de berättar om hur det är att vara familjehem:

https://youtu.be/ldeqrJwgB8I

 

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.