Om oss

Tillsammans för välfärd och utveckling

Kommunförbundet Västernorrland är en fristående intresseorganisation som länets sju kommuner är medlemmar i; Kramfors, Härnösand, Sollefteå, Sundsvall, Timrå, Ånge och Örnsköldsvik. Kommunförbundets styrelse består av länets kommunalråd och oppositionsråd. I styrelsens arbete ingår att utse representanter till regionala, nationella och internationella åtaganden.

Vi har ett uppdrag att stödja kommunernas samverkan inom:

  • Kommunövergripande frågor
  • Socialtjänstens samverkans- och stödstrukturer
  • Kultur & Fritid
  • Utbildning & Arbetsliv
  • Digitalisering

Tillsammans med kommunerna arbetar vi med verksamhets- och kunskapsutveckling i syfte att bidra till goda och likvärdiga förutsättningar för människor i Västernorrland.

Våra övergripande mål för 2021 är:

  • Kommunerna har möjlighet att utveckla en likställd kvalitet på ett effektivt sätt genom att utnyttja styrkan i att arbeta tillsammans och växeldra.
  • Kommunerna har underlag för strategiska beslut och kan ta höjd för framtida utmaningar.
  • Kommunerna får möjlighet till omvärldsbevakning, påverkansarbete och input från nationell och regional nivå.
  • Kommunerna får möjlighet att påverka genom en tydlig gemensam röst i viktiga frågor.

Vår organisation

Vi utvecklar framtidens välfärd tillsammans med kommunerna. De är både våra ägare och samarbetsparter. Vi samarbetar också med andra regionala aktörer så som Regionen och Länsstyrelsen.

Högsta beslutande organ är vårt förbundsmöte som består av ombud från länets politiska partier. Vår styrelse består av 14 ledande politiker från kommunerna med kommunalrådet Erik Lövgren från Ånge som ordförande.

Vår direktör leder verksamheten där vi är ett trettiotal medarbetare beroende på hur många projekt som vi för tillfället driver.

Share This