Om oss

Tillsammans för välfärd och utveckling

Kommunförbundet Västernorrland är en fristående intresseorganisation som länets sju kommuner är medlemmar i; Kramfors, Härnösand, Sollefteå, Sundsvall, Timrå, Ånge och Örnsköldsvik. Kommunförbundets styrelse består av länets kommunalråd och oppositionsråd. Styrelsen beslutar om inriktning och följer upp verksamheten.

Vår styrelse består av 14 ledande politiker från kommunerna med kommunalrådet Erik Lövgren från Ånge som ordförande.Vår direktör leder och ansvarar operativt för verksamheten där vi är ett fyrtiotal medarbetare beroende på hur många uppdrag och projekt som vi för tillfället driver.

Våra samverkansområden:

  • Kommunövergripande frågor och EU
  • Socialtjänstens samverkans- och stödstrukturer
  • Utbildning, arbetsmarknad och fritid
  • Digitalisering

Tillsammans med kommunerna arbetar vi med verksamhets- och kunskapsutveckling i syfte att bidra till goda och likvärdiga förutsättningar för människor i Västernorrland.

 

Våra övergripande mål är:

  • Kommunerna har möjlighet att utveckla en likställd kvalitet på ett effektivt sätt genom att utnyttja styrkan i att arbeta tillsammans och växeldra.
  • Kommunerna har underlag för strategiska beslut och kan ta höjd för framtida utmaningar.
  • Kommunerna får möjlighet till omvärldsbevakning, påverkansarbete och input från regional, nationell och internationell nivå.
  • Kommunerna får möjlighet att påverka genom en tydlig gemensam röst i viktiga frågor.

Vill du jobba hos oss? Besök vår jobbsida: Lediga jobb | Kommunförbundet Västernorrland (kfvn.se)

Kommunförbundet Västernorrland

Vi utvecklar framtidens välfärd tillsammans med kommunerna. De är både våra ägare och samarbetsparter. Vi samarbetar också med andra regionala aktörer så som Regionen och Länsstyrelsen. Högsta beslutande organ är vårt förbundsmöte som består av ombud från länets politiska partier.

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2023
Verksamhetsberättelse 2022
Verksamhetsberättelse 2021
Verksamhetsberättelse 2020
Verksamhetsberättelse 2019
Verksamhetsberättelse 2018
Verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetsberättelse 2016
Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsplaner

Verksamhetsplan 2024
Verksamhetsplan 2023
Verksamhetsplan 2022
Verksamhetsplan 2021
Verksamhetsplan 2020
Verksamhetsplan 2019
Verksamhetsplan 2018
Verksamhetsplan 2017
Verksamhetsplan 2016
Verksamhetsplan 2015

Årsbokslut

Årsbokslut 2023
Årsbokslut 2022
Årsbokslut 2021

Stadgar

Stadgar, antagna vid förbundsmötet 2019.

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.