Välj en sida

Om Oss

Tillsammans för välfärd och utveckling

Kommunförbundet Västernorrland är en fristående intresseorganisation som länets sju kommuner är medlemmar i; Kramfors, Härnösand, Sollefteå, Sundsvall, Timrå, Ånge och Örnsköldsvik.

 

Kommunförbundets styrelse består av länets kommunalråd och oppositionsråd. I styrelsens arbete ingår att utse representanter till regionala, nationella och internationella åtaganden.

Vi har ett uppdrag att stödja kommunernas samverkan inom:

  • Kommunövergripande frågor
  • Socialtjänstens samverkans- och stödstrukturer
  • Kultur & Fritid
  • Utbildning & Arbetsliv
  • Digitalisering

Tillsammans med kommunerna arbetar vi med verksamhets- och kunskapsutveckling i syfte att bidra till goda och likvärdiga förutsättningar för människor i Västernorrland.

Vår organisation

Vi utvecklar framtidens välfärd tillsammans med kommunerna. De är både våra ägare och samarbetsparter. Vi samarbetar också med andra regionala aktörer så som Regionen och Länsstyrelsen.

Högsta beslutande organ är vårt förbundsmöte som består av ombud från länets politiska partier. Vår styrelse består av 14 ledande politiker från kommunerna med kommunalrådet Peder Björk från Sundsvall som ordförande.

Vår direktör leder verksamheten där vi är ett trettiotal medarbetare beroende på hur många projekt som vi för tillfället driver.

Share This