Integritetspolicy

Denna policy beskriver hur vi på Kommunförbundet Västernorrland (org.nr 222000-0638) samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

Vilken typ av information samlar vi in?

Vi samlar in information som hjälper oss att tillhandahålla tjänster och information och stöd till dig, det inkluderar e-postadress och namn. I förekommande fall även adress och telefonnummer.

Hur använder vi informationen?

Dina uppgifter används för att kunna förse dig med informationsutskick, offerter, förfrågningar, inbjudningar och andra typer av utskick. Ingen information utöver den som är nödvändig för att tillhandahålla dessa tjänster kommer att samlas in. Information som berör personer knutna till Kommunförbundet genom sina politiska uppdrag eller sin tjänsteutövning behandlas på likvärdigt sätt.

Hur länge behåller vi informationen?

Information som vi använder för utskick av nyhetsbrev kommer vi att behålla tills du själv väljer att avsluta prenumerationen. Detta kan ske när som helst. Den information som omfattas av bokföringslagen och arkivlagen kommer att behållas enligt dessa lagars riktlinjer.

Med vilka delar vi din information?

Dina personuppgifter kommer endast att hanteras av Kommunförbundets anställda. Kommunförbundet kommer inte att lämna ut dina uppgifter till tredje part såvida inte lagstiftningen kräver detta. Samtliga dina personuppgifter hanteras tryggt och säkert i enlighet med gällande lagstiftning. Mer information kan du få genom att kontakta oss via e-post.

Vilka rättigheter har du?

  • Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.
  • Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.
  • Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Detta gäller emellertid inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
  • Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke till att vi innehar dina personuppgifter.

Var kommer uppgifterna att lagras

Dina uppgifter kommer att lagras inom Europeiska Unionen. Om överföring sker till land utanför EU kommer vi att informera dig om detta.

EU-projekt och personuppgiftshantering

Kommunförbundet Västernorrland är också projektägare och projektpartner i olika EU-projekt. Vi vill därför informera om att vi behandlar de personuppgifter som du lämnar som deltagare eller personal i projektet. Ändamålen är stödhantering, statistik, information, uppföljning och analys. Uppgifterna behandlas både i pappersformat och elektroniskt. Vi sammanställer uppgifter som samlas in av projektets deltagande aktörer och lämnar även uppgifterna till Svenska ESF-rådet och till EU:s institutioner för motsvarande ändamål, i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag eller förordning. Kommunförbundet Västernorrland kommer att lagra uppgifterna i enlighet med de krav på arkivhantering som finns för EU-projekt. När vi arrangerar informationsmöten och konferenser informerar vi vid anmälningstillfället om att vi samlar in kontaktuppgifter. Vid andra typer av projektaktiviteter informerar vi i samband med deltagande om att vi samlar in personuppgifter.

Uppdateringar av integritetspolicy

Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då publicera den på Kommunförbundets webbsida kfvn.se

Denna policy uppdaterades senast den 24 maj 2018.

Kontakt

Om du har några frågor angående detta, kontakta oss på följande adress:
info@kfvn.se

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.

Person saknas

Generella frågor

Mobil: 0611-55 54 00
E-post: info@kfvn.se