Välj en sida

Politiska beslut styr verksamheten

Tillsammans utvecklar vi välfärden

Kommunförbundet Västernorrland ägs av länets kommuner. Tillsammans arbetar vi med att utveckla välfärden och skapa förutsättningar för framtiden. Högsta beslutande organ är Förbundsmötet med sina politiska ombud. Under året är det vår styrelse som består av förtroendevalda med ledande poster ute i kommunerna som beslutar om strategiska verksamhetsfrågor.

Hitta mötesdagar & protokoll

Här får du information om mötesdagar, vilka ledamöter som är representerade, protokoll och annan dokumentation från vår

Våra stadgar hittar du här.

Share This