Förbundsmötet

Förbundsmötet – årets möte för våra ombud

Förbundsmötet är Kommunförbundets högsta beslutande organ och består av valda politiska ombud från alla länets kommuner. Dessa ombud väljs av respektive kommunfullmäktige. Förbundsmötet sammanträder i mars/april varje år för att få inspel från verksamheten, delges nya kunskaper och ta ställning till bokslut och årsredovisning samt verksamhetsplan.

Ombuden väljs efter varje val till en mandatperiod om fyra år.

2022 hölls förbundsmötet den 28 april.

 

Protokoll

Förbundsmöte 28 april 2022

Förbundsmöte 23 april 2021

Förbundsmöte 12 mars 2020

Förbundsmöte 4 april 2019

Förbundsmöte 16 mars 2018

Förbundsmöte 24 mars 2017

För att ta del av äldre protokoll, kontakta oss på info@kfvn.se

Verksamhetsberättelser

Årsbokslut

Förbundsmöte 2020

2021 års förbundsmöte hålls den 23 april i Härnösand.

Share This