Kommunförbundet Västernorrland / Om oss / Politisk organisation

Politisk organisation

Politiska beslut styr verksamheten

Kommunförbundet Västernorrland ägs av länets kommuner. Tillsammans arbetar vi med att utveckla välfärden i våra kommuner och skapar förutsättningar för framtiden. Högsta beslutande organ är Förbundsmötet med sina politiska ombud. Under året är det vår styrelse som består av förtroendevalda med ledande poster ute i kommunerna som beslutar om strategiska verksamhetsfrågor.

Hitta mötesdagar & protokoll

Här får du information om mötesdagar, vilka ledamöter som är representerade, protokoll och annan dokumentation från vår:
Styrelse
Förbundsmötet
Våra stadgar

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.