Välj en sida

Charlotte Sandelius

Välfärden under lupp

Ur kriser och utmaningar kommer innovation och handlingskraft och ett ännu större fokus på vad vi tillsammans kan åstadkomma. Vi behöver också reflektion och gemensamt lärande, för vi får inte glömma allt som fungerat bra under pandemin och hur vi kan göra mer av det. Vi får hålla fast vid allt som vi lärt oss, men framförallt förstå att vi fått förnyade kunskaper genom att ta vara på alla erfarenheter vi fått under pandemin. Erfarenheter och kunskaper som ger oss kraft och styrka i vår fortsatta gemensamma utvecklingsresa.

Den 23 april kl. 10-12 kommer Kommunförbundet att genomföra en digital välfärdskonferens med fokus på utmaningar och gemensam handlingskraft. Konferensen genomförs i samband med vårt förbundsmöte och alla som är intresserade att delta är välkomna. Boka ”save the date”, program kommer senare, så håll ögonen öppna.

Och ni, fortsätt att hålla i och hålla ut. Det är inte läge att andas ut ännu, men det är inom räckhåll.

Ta hand om er,

Charlotte Sandelius, förbundsdirektör

Mars 2021

Vi ska nyttja styrkan i att arbeta tillsammans!

Tänk att ett virus kunde få oss att ställa om. Vi människor har tidigare grubblat kring klimatförändringar, bostadsbubblor och ett spänt världspolitiskt läge. Det är naturligtvis stora och viktiga frågor även fortsatt. Men det som överskuggade allt detta år 2020 var ett nytt virus som sprang snabbare än alla beslutsfattare – både regionalt, nationellt och internationellt. Med vårt moderna och rörliga sätt att leva har vi gett grund för virusets snabba spridning. Västernorrland är inget undantag. I skrivande stund har regionen gått upp i förstärkningsläge på grund av den ökade smittspridningen. Vi måste fortsätta hålla i och hålla ut, ta till oss av myndigheternas information och följa de allmänna råden.

För oss på Kommunförbundet har året inneburit att vi som de flesta andra behövt ställa om vår verksamhet – och det snabbt. Utbildningar och konferenser har genomförts digitalt. Vi har drivit utvecklingsprojekt inom hållbart arbetsliv och digitalisering med förändrade metoder men med oförminskad kraft. Våra nätverk har, trots att de inte kunnat träffas fysiskt i samma omfattning, haft fortsatt fokus på att tillsammans jobba för kommunernas utveckling. Nätverken har också använts som plattform för att hantera frågor som kommit upp under den pågående pandemin, till exempel inom skola och personalfrågor.

Nu närmar sig 2021. Den hållbara förmågan att anpassa sig till förändringar kommer att bli allt viktigare under året som kommer. Vi ska under 2021 fokusera mer på att lyfta området kompetensförsörjning tillsammans med kommunerna. Vi kommer att stödja kommunerna i att få mer regional diskussion kring välfärdsutmaningen och i det ingår behovet av långsiktig kompetensförsörjning. Under nästa år ser vi samtidigt att kommunerna fortfarande kommer att behöva hantera den utmaning som pandemin utgör. Och precis som under året som gått, kommer vi att skapa möjligheter för kommunerna att mötas och hitta gemensamma strategier, ge stöd i form av kunskapsunderlag och i att samla nationell information som är aktuell för kommunernas verksamhet.

Vår förhoppning är att det kommer att finnas utrymme till att fortsätta lägga fokus på kommunernas utvecklingsarbete. Det är nu viktigare än någonsin att utnyttja styrkan i att arbeta tillsammans!

Med önskan om en god jul och ett gott nytt år

Ta hand om er,

Charlotte Sandelius, förbundsdirektör

December 2020

Nu tar vi tag i framtidstron

Personligen känns det som om julen kommer lika plötsligt varje år, dagarna och veckorna rusar iväg och utan att man hunnit med så är det 4:e advent. Men då, just då, är det dags att stanna upp, känna in julstämningen och ingjuta tilltro för framtiden.

Jag tror verkligen att vi behöver hjälpas åt med att skapa framtidstro nu. Vi behöver tro på oss själva och andras förmåga. Vi behöver ännu mer ha modet att testa och prova nya annorlunda idéer. Vi behöver känna kraften av vad vi kan åstadkomma tillsammans, vara generösa med oss själva till andra och vara tillitsfulla och nyfikna.

Jag har sett så många mänskliga brinnande ljus i våra kommuners verksamheter, i nätverken, i politisk form, i fikarummet i alla de olika möten jag deltagit i. Generösa människor som delar med sig av sina kunskaper och erfarenhet, som brinner för att skapa en ljus framtid för oss alla. Det ger mig trygghet att känna julefrid, ger mig framtidstro och vilja att vara med.

Låt oss skapa framtidstro tillsammans och vara brinnande ljus för framtiden.

Med önskan om en God Jul och ett Gott Nytt År

Charlotte Sandelius, förbundsdirektör

Utmaningarnas tid

Kommunutredningen säger att de största utmaningarna för kommunerna framåt är urbaniseringen och demografin. Men idéerna på lösningar för att lyckas säkra välfärden är få. En viktig spelare inom arbetsmarknadspolitiken reformeras och vilka konsekvenser Arbetsförmedlingens förändring får för kommunerna är inte lätt att förutspå. För att inte tala om de ekonomiska utmaningarna och de ökande behoven, kraven på ständig verksamhetsutveckling och god arbetsmiljö. Ja utmaningarna är många, men idéerna på lösning ofta samma eller få.

Som ny förbundsdirektör för Kommunförbundet Västernorrland har jag fått några fantastiskt lärorika, intressanta och utmanande månader. Jag tror verkligen på Kommunförbundets vision ”Tillsammans för välfärd och utveckling”.  Jag tror också att vi tillsammans kan hitta lösningar och idéer för de utmaningar vi står inför. En nyckel för att säkra välfärden framåt tror jag handlar om hur vi hanterar förändringar, hur vi lyckas nyttja varandras kompetens och vår förmåga att samarbeta och samverka. Därför är jag så glad att få axla denna roll, att få vara med och bidra i Kommunförbundets uppdrag ”att utveckla välfärden och ett hållbart samhälle tillsammans med kommunerna i länet”. Det pågår fantastiskt mycket bra utvecklingsarbete ute i alla våra kommuner. Vi behöver bli ännu bättre på att sprida våra goda exempel, skapa stolthet över den utveckling vi gör och skapa energi för idékraften.

Jag vill vara med och ge er ett Kommunförbund som är en självklar förbundsförvant i allt utvecklingsarbete, som ni känner stort förtroende för och som ni får maximalt värde av. Hoppas ni är med mig!

Oktober 2019

Share This