Stefan Paulsson

Lärarbristen – nya krafttag!

Bristen på kompetent arbetskraft präglar många viktiga branscher – så även skolans värld. Lärarbristen kommer enligt Skolverket att öka ytterligare och en rad olika åtgärder föreslås från regeringens håll. För oss som håller ögonen öppna i valrörelsen ser vi också att några politiska partier föreslår inrättande av lärarassistenter. Syftet är att underlätta lärarens vardag på olika sätt.

Men forskningen – och praktiken – visar att behöriga lärare är avgörande för kvalitet i undervisningen och för elevernas resultat. Därför söker många kommuner och regioner nya metoder och nya lösningar för att få behöriga lärare.

En sådan är arbetsintegrerad lärarutbildning. I Dalarna och i Värmland har man provat en modell där en lämplig person erbjuds anställning på halvtid i skolan om han eller hon också studerar till lärare på den andra halvtiden.
Fördelarna för individen är flera – dels kan den studerande få direkt erfarenhet och bli integrerad i skolans värld, dels kan han eller hon studera på lärarprogrammet och tillämpa sina kunskaper. Som det för närvarande är upplagt arbetar man tre dagar i veckan och studerar två dagar i veckan. Möjligen kan detta också vara en modell för oss i mellannorrland. Fördelen är att man omedelbart får in fler vuxna i skolan. Vuxna som får insikt och kunskaper om läraryrket i praktiken och blir en skickligare lärare blandningen mellan teoretisk utbildning och praktiskt arbete.

Stefan Paulsson, september 2018

Share This