Youtube

Kommunförbundet Västernorrland på Youtube

Vi använder Youtube som kanal för de filmer vi tar fram. Det kan handla om filmade föreläsningar, animerade informationsfilmer eller filmer om projekt vi arbetar med. 

Välkommen in och se filmerna!

Share This