Kommunförbundet Västernorrland / Nyhet / Projekt RCH deltar i utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck

Projekt RCH deltar i utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck

Idag, den 19 april, deltar Projekt Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck (RCH) i den tredje och sista etappen av Nationellt Centrum mot Hedersrelaterat våld och förtrycks utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck. Syftet med utbildningsserien är att få kunskap om ämnet, kunna ta del av verktyg och arbetssätt om hur man kan ge stöd till individer som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck, samt att samverka och arbeta i yrkesspecifika och tvärprofessionella grupper. Utbildningarna riktar sig till yrkesverksamma inom förskola och skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård, kommunjurister, polis och åklagare samt ideell sektor.

De redan genomförda utbildningarna har tagits emot väl och har bidragit med många insikter hos deltagarna – som har sett fram emot den tredje och avslutande delen; vars fokus är en gemensam uppföljningsdag tillsammans med chefer och politiker med fokus på samverkan. Ju bättre samverkan fungerar mellan olika aktörer, desto större är möjligheten att den våldsutsatta personen får rätt stöd.
– Det är otroligt viktigt med sådana här utbildningar och dagar tillsammans med beslutsfattare och politiker, för att utveckla samverkan för att kunna hjälpa och stödja de som blir utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, säger Lotta Brännström, projektledare för RCH.

Utbildningen är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Västernorrland, Länsstyrelsen Jämtland, Länsstyrelsen Östergötland och Projekt Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Läs mer om hedersrelaterat våld och förtryck.

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.