Kommunförbundet Västernorrland / Aktuella Projekt / INNOCAP – Uppbyggnad av den offentliga sektorns innovationskapacitet

INNOCAP – Uppbyggnad av den offentliga sektorns innovationskapacitet

INNOCAP är ett interregionalt EU-projekt inom programområdet NPA, norra periferin och Arktis. Syftet med projektet är att bygga upp den offentliga sektorns innovationskapacitet. Under projektets gång kommer Kommunförbundet Västernorrland, tillsammans med Örnsköldsviks kommun att arbeta för att stärka innovationsförmågan inom offentlig sektor i programområdets deltagande länder.

Örnsköldsviks kommun har valt att satsa på att anställa två innovationscoacher. Inom projektet INNOCAP kommer dessa, samt kommunens framtida digitala coacher och andra medarbetare som har behov av det, att få en  utbildning inom ämnena digital teknologi, tjänstedesign och innovationsmetodik. Inom projektet kommer kommunen också att utveckla en digital plattform för att erbjuda medarbetarna stöd så att de kan utveckla sina idéer och utmaningar, samt skapa en modell för innovationsarbetet genom att arbeta fram verktyg för innovativa processer. Kommunförbundet kommer att stödja Örnsköldsviks kommun i detta arbete.

Satsar på innovation
Nya tankesätt och en djupare förståelse för vad som skapar värde för invånarna i Örnsköldsviks kommun kommer att stå i fokus för projektet. Örnsköldsviks kommuns ambition är att bygga upp ett systematiskt innovationsarbete för att stärka innovationsförmågan i kommunen.

– Örnsköldsviks kommun har satt innovationsfrågor högt på agendan och det finns ett brett stöd för dessa frågor från ledningshåll. Vilket är viktigt för att skapa väl fungerande och bättre samhällsservice till invånarna, säger Osman Saidabdala projektledare.

I arbetet ingår erfarenhetsutbyte med andra deltagarländer som står inför samma utmaningar som oss.

– Vi ser fram emot utbyte av erfarenheter i partnerregionerna, studiebesök, konferenser och workshops baserat på kapacitetsuppbyggnadsprogrammets dimensioner, säger Osman Saidabdala.

Projektet sker i samarbete med sex partners i tre EU-länder som ska stärka innovationsförmågan i den offentliga sektorn.

Partners & länder

  1. ALAV association of local authorities Västernorrland – Komunförbnundet Västernorrland, Sweden
  2. ERNACT European Regions Network for the Application of Communications Technology, Ireland
  3. UH, university of Helsinki, Finland
  4. SASS, Association of Municipalities in South Iceland
  5. NUIG, National University of Ireland, Galway, Ireland
  6. DCC, Donegal County council, Ireland

Associerade organisationer
(Kommer att vara med i projektet, men har inga åtaganden)

  1. MIKKELI, The City of Mikkeli, Finland
  2. NL, Province of Newfoundland, and Labrador, Canada

Läs mer om projektet INNOCAP på Ernacts hemsida.
Kommunförbundet Västernorrland har tidigare gjort en förstudie inför starten av projektet INNOCAP. Är du intresserad av att läsa mer om förstudien? Mer information om denna hittar du här.

 

Se filmerna om INNOCAP

Innocap projektkickoff i Letterkenny Irland

EU-projektet INNOCAP hade ett uppstartsmöte i Letterkenny, Irland där alla medlemsländer dela med sig av sina erfarenheter inom digitalisering. Målet med projektet är att alla ska dela med sig av sina innovationsprojekt och att lära av varandra. Projektet ska då bidra till att öka innovationskapaciteten inom offentlig sektor i medlemsländerna.

Lukasz Porwol berättar om projektet

Fyra piloter som medlemmarna tagit fram inleder projektet, men det betyder inte att projektet är låst kring dessa. Detta kan utvecklas under projektets gång eftersom nya lärdomar skapas berättar Lukasz Porwol, eGov Unit Leader at Insight, SFI Research Centre.

Projektdeltagarna gör studiebesök för att titta på ny teknik

Projektdeltagarna i INNOCAP fick under kick-off mötet besöka flera intressanta, tidigare projekt i värdstaden Letterkenny. Tanken var att inspirera inför projektets start. Ett av studiebesöken gick till Fanad Head TIDE VR Experience.

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.

Osman Saidabdala

Projektledare

Mobil: 070-660 72 27