Kommunförbundet Västernorrland / Aktuella Projekt / TEO- Tillgängliga e-tjänster för offentlig sektor

TEO- Tillgängliga e-tjänster för offentlig sektor

I samarbete med kommunerna i Västernorrland, samt Nordanstigs kommun, Tillväxtverket och den Europeiska regionala utvecklingsfonden driver Kommunförbundet i Västernorrland projektet TEO-Tillgängliga E-tjänster för Offentlig sektor. Satsningen ska bidra till att de kommuner som deltar i projektet i högre grad erbjuder samhällsservice i form av trygga och pålitliga digitala tjänster. Medborgare och företag ska så enkelt som möjligt kunna använda och nå den kommunala servicen digitalt. Projektet kommer att rikta fokus på utveckling och tillgänglighetsanpassning av befintliga och nya e-tjänster.

Kommunerna står inför stora samhällsutmaningar – den demografiska utvecklingen och framtidens kompetensförsörjning, för att nämna några av dem. För att fortsatt kunna erbjuda fullgod samhällsservice till invånare och företag i hela länet behöver kommunerna ställa om och anpassa sig till de nya förutsättningarna. Digital teknik har pekats ut som en möjlighet för att lyckas med den nödvändiga omställningen, vilket kommunerna är väl medvetna om.

Projektet har som utgångspunkt Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi gällande att tillvarata digitaliseringens möjligheter inom alla områden och säkerställa digital inkludering och tillgänglighet. Digitaliseringen skapar nya möjligheter för utbildning, arbete och service, men också behov av nya arbetssätt och innovationer. Målet är att de digitala kanalerna ska vara den mest använda informationsvägen mellan kommun, kommuninvånare och företag. Tillgängligheten i kommunernas digitala tjänster ska ökas och du som invånare ska lätt kunna följa dina ärenden hos kommunen på ett lättmanövrerat och överskådligt sätt.

Kommunerna i Västernorrland tillsammans med Nordanstig har i samverkan med varandra under flera års tid utvecklat e-tjänster för invånare, företag och föreningar. Detta har ökat tillgängligheten och kvalitén i kommunikationen med kommunerna samt sparat tid och pengar, för såväl invånare som den kommunala förvaltningen. För att kunna växla upp arbetet med digitaliseringen ytterligare kommer projekt TEO att fokusera på att öka användbarheten för kommunens alla invånare med särskilt fokus på att tillgängliggöra e-tjänsterna och en stödstruktur kring dem för våra prioriterade grupper: språksvaga, funktionshindrade och äldre.

Projektet ”Tillgängliga e-tjänster i offentlig sektor” pågår fram till 2023-02-28 och har en total budget på sex miljoner kronor.

 

Godkänn YouTube-cookies för att spela upp det här videoklippet. Genom att acceptera kommer du åt innehåll från YouTube, en tjänst som tillhandahålls av en extern tredje part.

YouTubes sekretesspolicy

Om du accepterar detta meddelande kommer ditt val att sparas och sidan kommer att uppdateras.

Godkänn YouTube-cookies för att spela upp det här videoklippet. Genom att acceptera kommer du åt innehåll från YouTube, en tjänst som tillhandahålls av en extern tredje part.

YouTubes sekretesspolicy

Om du accepterar detta meddelande kommer ditt val att sparas och sidan kommer att uppdateras.

Godkänn YouTube-cookies för att spela upp det här videoklippet. Genom att acceptera kommer du åt innehåll från YouTube, en tjänst som tillhandahålls av en extern tredje part.

YouTubes sekretesspolicy

Om du accepterar detta meddelande kommer ditt val att sparas och sidan kommer att uppdateras.

Projektets mål

Projektets mål är att: Användningen av kommunernas e-tjänster ska öka med 25%, effektivisera dialogen mellan sökande och handläggare, samla in kunskap om de särskilt prioriterade målgruppernas behov och utifrån dessa ta fram nya rutiner och strategier, genomföra integrationer för att skapa effektivitetsvinster samt öka kunskapen kring kommunernas e-tjänster.

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.