Digitaliseringsguiden

Projektet Digitaliseringsguiden avslutades i april 2022 och digitaliseringsguiden.se är nu igång.

Digitaliseringsguiden är en samverkansplattform för utbyte av kunskap och erfarenheter mellan näringsliv, akademi och tjänstepersoner för verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering.

Projektet har möjliggjorts genom strukturerade träffar där representanter från kommunernas verksamheter samlades för att genom seminarier och workshops hitta lösningar på de utmaningar kommunerna står för i sin digitaliseringsresa.

Efter projektavslutet har arbetet med projektet övergått till en efterlevnadsgrupp bestående av representanter från kommunerna, ledda av Sundsvalls kommun.

Projektet har haft en separat projektorganisation och budget med Digitaliseringsrådet som styrgrupp, pågick mellan 2020-01-01 och 2022-04-30.

digitaliseringsguiden.se

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.