Utbildningsplan HAV

Projektet har avslutats.

Se nedan vilka steg som genomförts under projektets gång.


5. Kompletterande aktörer:

De tematiska utbildningarna kompletteras med relevanta och efterfrågade aktörer och ämnen.

Vi har nu genomfört alla utbildningar med de kompletterade aktörerna.

4. Tematiska utbildningar:

De tematiska föreläsningar är anpassade efter deltagarnas önskemål, dessa genomförs också av Preactly och kommer att basera sig på de önskemål som framkommer i grundutbildningen.

Vi har nu genomfört 18 tematiska utbildningar under perioden januari-mars 2022.

3. Grundutbildning (halvdag):

När arbetsmarknaden och arbetslivet förändras i allt högre takt ställs nya krav för att upprätthålla en god hälsa och fokuset ökar också på ett aktivt medarbetarskap. Med dagens ökande ohälsa och föreskrifter som fokuserar på förebyggande arbetsmiljöarbete kommer frågan om hållbara medarbetare allt högre upp på agendan. Människor ska helt enkelt inte behöva bli sjuka på grund av arbetet och vi kan förekomma det i många fall. Idag finns kunskapen kring vilka orsaker som ligger till grund för arbetsrelaterad ohälsa i dagens arbetsliv. Ju mer insikter och förståelse individen själv har för hur tillvaron långsiktigt kan påverka det egna välmåendet, ju större förutsättningar finns att agera bra (Obligatorisk för alla projektdeltagare).

Vi har nu genomfört de sju planerade tillfällena för grundutbildning.

2. Start (2 h): “Digitaliseringens intåg”

Professor Katarina Gidlund föreläser på ett pedagogiskt sätt även för de som inte är helt bekväma med teknikutvecklingen, om ”digitaliseringens intåg” på arbetsplatserna i Västernorrland. Föreläsningen handlar om dig som individ och digitaliseringens påverkan på din arbetsmiljö.

Katarina Gidlund är en av Sveriges mest meriterade forskare och föreläsare inom området digitalisering. Hon är professor på institutionen för informationssystem och teknologi och har under många år följt kommunernas arbete inom området digitalisering. (Obligatorisk för alla projektdeltagare).

Vi har nu genomfört de fem planerade tillfällena för kick-off.

1. Kick off (2 h):

I kick-offen får du som medarbetare mer information om projektet Hållbart arbetsliv Västernorrland. Vad vi kommer att göra, hur utbildningarna kommer att gå till och varför just vi är uttagna att vara med i projektet (Obligatorisk för alla projektdeltagare).

Vi har nu genomfört de sex planerade tillfällena för kick-off.

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.

Peder Berg

Regional processledare för Vård- och omsorgscollege

Mobil: 070-274 79 02