Kommunförbundet Västernorrland / Genomförda projekt / INNOCAP – Building public sector innovation capacity (förstudie)

INNOCAP – Building public sector innovation capacity (förstudie)

Målet är att deltagande partnerländer ska öka sin innovationförmåga inom offentlig sektor. Förstudien INNOCAP har möjliggjort att befintliga kunskaper i de deltagande regionerna i partnerländerna, har identifierats. Målet med förstudien, att en komplett projektansökan för huvudprojektet ska lämnas in, är också uppfyllt.

INNOCAP är en förstudie inför nya ansökan om ett gemensamt projekt för innovationskapacitet uppbyggnad inom offentlig sektor i Northern Periphery and Arctic (NPA) området. Förstudien har skett i samarbete mellan Sverige, Association of local authoritoies, ALAV (engelska namnet av Kommunförbundet Västernorrland), European Regions Network for the Application of Communications Technology (Ernact), University of Helsinki (UH), Finland, Province of Newfoundland and Labrador (GNL), Canada. Projektet har också involverat 4 nya partners för nästa del av projektet, de är Syds kommunförbund Island, Donegal County Council, Irland, National University of Ireland, Galway och Mikkeli stad, Finland.

Projektet handlar om att bygga offentlig sektors kapacitet mot digitalt driven utveckling i området Northern Periphery and Arctic. NPA-projekt, syftar till att öka innovationen inom tillhandahållande av offentliga tjänster i avlägsna, glesbefolkade områden. Organisationer inom den offentliga sektorn inom NPA-området inser vikten av att introducera nya innovationer för att möta den ökande efterfrågan på kvalitet och hållbara tjänster som hanterar gemensamma utmaningar som långa avstånd, begränsade resurser och kompetens och låg kritisk massa av konsumenter för framgångsrik marknadsledd verksamhet.

Genom ett nytt tillvägaggångssätt får den offentliga sektorn nya möjligheter att hantera sina utmaningar. Detta nya tillvägagångssätt innebär att både efterfrågan och utbudet av offentliga tjänster täcks in. Den offentliga sektorn ska inte bara tillhandahålla, utan även vara en främjare av digitala innovationer. Det genom att främst använda styrkan i redan befintliga lösningar och kapacitet inom små och medelstora företag och högre utbildningsinstitutioner.

Vill du veta mer?

Läs INNOCAP – Slutrapport
Läs INNOCAP – Förstudie
Besök internationella INNOCAP-sidan hos lead-partner

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.