Kunskap till praktik

Kunskap till praktik, utveckling av missbruks- & beroendevården.

Publikationer

Publicerad: 01/01/2015

Implementeringen av Socialstyrelsens riktlinjer för missbruks- och beroendevården: Utvärdering av det nationella utvecklingsarbetet Kunskap till Praktik

Författare: Fridell, Mats; Holmberg, Robert; Billsten, Johan; Benderix, Ylva

Volym 7, No. 1, 2015

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.