Kommunförbundet Västernorrland / Nyhet / Projektet HAV har ökat intresset för kompetensutveckling inom vård och omsorg

Projektet HAV har ökat intresset för kompetensutveckling inom vård och omsorg

Projektet HAV – Hållbart Arbetsliv Västernorrland – har under tre års tid arbetat med kompetensutveckling av medarbetare inom vård och omsorg i Västernorrlands kommuner. Ett projekt som efter sitt avslut uppvisat både positiva och lite oväntade resultat. Den största behållningen av projektet är att det skapats ny kunskap om kompetensutveckling på individnivå – och en allt större och bredare kommunöverskridande samverkan.
– Det har varit kul att få se våra otroligt kompetenta medarbetare i Västernorrland som inom ramen för projektet, har tagit ansvar för att skräddarsy sina egna utbildningar och hittat nycklar till ett mer hållbart arbetsliv, säger Peder Berg, projektledare för HAV. 

Idén för projektet HAV grundar sig i att tillhandahålla kompetenshöjande insatser för en målgrupp som idag har bristande förutsättningar att klara de verksamhetsförändringar som planeras och genomförs i länets kommuner. Projektets kompetensutvecklingsinsatser har utgått helt från det målgruppen själva beskrivit som värdefullt för dem – med syftet att minska teknikstress, sjukfrånvaro och dålig psykosocial arbetsmiljö. Målet har varit att genom medarbetardriven och hälsofrämjande kompetensutveckling, inom områden som till exempel förflyttningsteknik, sårvård, personlig utveckling samt psykisk och fysisk hälsa, utveckla organiseringen mot ett mer hållbart arbetsliv för att därmed också stärka medarbetarnas anställningsbarhet och karriärer.­­

Totalt fem kommuner i Västernorrland har bidragit med deltagare och totalt har 8500 timmar i praktisk utbildningstid levererats. I vissa fall har det varit specifika utbildare som efterfrågats av deltagarna och i andra har deltagarna själva tagit fram utbildningar som varit relevanta utifrån deras upplevda behov och arbetssituationer. De genomförda föreläsningarna och utbildningarna har fått positiva omdömen som sällan skådats i Västernorrland.
– Inte nog med att resultaten i sig är bra, deltagarna har även lyckats genomföra allt under rent extrema förhållanden under en pandemi. Nivån av kreativitet har lett till många nya idéer och smarta lösningar – som bara kan födas när man kommer samman i nya konstellationer och samtidigt får tid att verkligen resonera tillsammans med andra, över kommungränserna, kring vad som påverkar det hållbara arbetslivet, säger Peder Berg.

Målen som sattes upp vid projektets start har uppnåtts, och tack vare deltagarnas otroliga hängivenhet har man kunnat överkomma de utmaningar som uppkommit under resans gång. HAV har även visat att den här typen av medarbetardriven kompetensutveckling är möjlig att genomföra kommunövergripande, utan att nödvändigtvis behöva vara allt för svårhanterligt. Västernorrlands kommuner sitter nu på en skatt i form av digitalt vana medarbetare som deltagit i, och själva skapat, uppskattade och relevanta utbildningar inom sina verksamhetsområden.

Utöver nyttan för medarbetarna, har arbetsgivarna även blivit mer medvetna om att de som tillhandahåller den kompetensutveckling som är relevant för sina medarbetare kommer ha lättare att behålla och attrahera morgondagens medarbetare.
– Det var faktiskt lite överraskande att det i utvärderingen av projektet visade sig att flera chefer kunde se att antalet medarbetare som sökte sig till vidareutbildning, till exempel specialistundersköterska, ökade i och med deltagandet i HAV. Det är fantastiskt att se hur målgruppen tar för sig och att de fått blodad tand när det gäller den personliga kompetensutvecklingen. Flera enheter som deltagit har fortsatt sina resor på hemmaplan tillsammans med sina enhetschefer, vilket tyder på att projektet har haft en positiv påverkan, avslutar Peder Berg.

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss för att veta mer.